Om PLO

PLO er en landsdækkende organisation, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. PLO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de praktiserende læger.