Mediation - konflikt med din kompagnon?

Hvis du af den ene eller anden årsag er kommet i konflikt med din kompagnon og jeres sag er på vej til, eller er endt i, et juridisk slagsmål, kan PLO hjælpe med uvildig mediation.

Konflikter af en karakter, som kræver mediation, er ofte tidskrævende og opslidende, og vil også typisk være en økonomisk belastning. Når det handler om konflikter mellem PLO-medlemmer, har PLO svært ved at gå ind i sagen, da PLO varetager begge parters interesser. PLO har derfor besluttet at indgå en aftale med en uddannet mediator, som vil kunne bistå i konflikter PLO-medlemmer imellem. 

PLO tilbyder mediation, hvis en konflikt er gået i hårdknude

Effektiv konfliktløsning

Mediation er en effektiv måde at løse konflikter på. Det er en struktureret samtale mellem parter i konflikt, som ledes af en mediator. Vægten lægges på parternes behov og interesser. Mediator hjælper gennem samtaleteknikker parterne til at forstå hinanden, til at betragte problemerne som fælles og endelig til sammen at finde funktionelle løsninger på konflikten. Der er mange fordele ved mediation. Det er hurtigt, det giver funktionelle, holdbare løsninger, som alle parter er tilfredse med, og der skabes grundlag for, at parterne kan samarbejde bagefter. 

Hvem betaler? 

Som medlem af PLO er der mulighed for at søge om tilskud til dækningen af op til halvdelen af udgifterne. PLO forbeholder sig dog ret til at sætte ordningen i bero, hvis det viser sig at foreningens udgifter bliver større end forudsat. Honoraret for en times mediation er 1.500 kr. Dertil kan komme dækning af transportudgifter til mediator, og eventuelt opholds- og forplejningsudgifter.