Lægens ansvar

Den praktiserende læge er i sin egenskab af klinikejer ansvarlig for de personfølsomme oplysninger, som opbevares og deles om patienten og klinikpersonalet. Klik dig rundt via linkene herunder, og få helt styr på, hvad dit ansvar er som klinikejer, så du er sikker på at overholde kravene i Persondataforordningen.   
 

  • Lægen er dataansvarlig
    Læs mere om, hvornår du er dataansvarlig for personfølsomme oplysninger i din klinik. Du kan også læse om dit ansvar, når du videregiver data til en ny dataansvarlig, eksempelvis en klinisk kvalitetsdatabase eller til Sundhedsdatastyrelsen.
  • Hvilke personfølsomme oplysninger er du ansvarlig for?
    Se en samlet oversigt over modtagere af personfølsomme oplysninger fra klinikken, den såkaldte artikel 30-fortegnelse, og se, i hvilke tilfælde du skal have en databehandleraftale på plads, og i hvilke tilfælde du allerede er dækket ind, eksempelvis via lovgivning.
  • Hvad med dine medarbejderes personfølsomme oplysninger? 
    Læs mere om det særlige ansvar, du har som arbejdsgiver. Hvis du har personale som læger, lægesekretærer, sygeplejersker - eller andre faggrupper og medhjælpere ansat i din klinik, har du pligt til at tage omhyggeligt vare på dine medarbejderes data.