Kontingent PLO

Som medlem af PLO er der følgende årlige kontingenter i 2019. Der er forskel på kontingenterne afhængig af, hvilken region du praktiserer i. 

Lægeforeningen (obligatorisk)

 • Ordinære medlemmer kr. 3.996,00
 • Ordinære medlemmer på Færøerne og i Grønland kr. 3.654,00
 • Ikke-erhvervsaktive medlemmer kr. 1.824,00 
 • Udlandsbeskæftigede medlemmer kr. 2.436,00

Praktiserende Lægers Organisation (obligatorisk)

 • Ordinære medlemmer kr. 13.945,00 + et af nedenstående regionale bidrag:
         - Region Nordjylland kr. 1.171,00
         - Region Midtjylland kr. 112,00
         - Region Syddanmark kr. 0,00
         - Region Sjælland kr. 607,00
         - Region Hovedstaden kr. 0,00
 • Ikke-erhvervsaktive medlemmer kr. 140,00 
 • Ekstraordinære medlemmer kr. 325,00
 • Ekstraordinære medlemmer, som er læger på vej i specialet kr. 0,00 

Lægekredsforeninger (obligatorisk for ordinære medlemmer) 

 • Færøernes Lægeforening kr. 1.200,00 
 • Grønlands Lægekredsforening kr. 2.200,00

Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation (PLA)  (frivilligt medlemskab) 

 • Ordinært kontingent kr. 1.400,00
  Indmeldelsesgebyr kr. 500,00 

RIV - Ringe i Vandet – personaleefteruddannelse (obligatorisk for ordinære medlemmer m. ydernummer)

 - Region Midtjylland kr. 500,00 (opkræves også læger ansat i §20, stk.1 i region Midtjylland)  
 - Region Hovedstaden kr. 600,00
 - Region Sjælland kr. 192,00

PraksisUdvalget-regionalt (obligatorisk for ordinære medlemmer)

- Region Hovedstaden kr. 1.500,00 
 

Bidrag til Lægevagten (obligatorisk) 
Praktiserende læger med ydernummer i: 

- Region Midtjylland kr. 3.600,00 (opkræves også læger med  vagtlægeydernummer og læger ansat i §19, 20 og 21 i region Midtjylland)
- Region Syddanmark kr. 1.500,00

PLO-kommunalt

Kontingent til PLO-kommunalt (de tidligere lægelaug) i de enkelte kommuner opkræves i marts måned for hele året. Kontingenterne kendes først i marts måned og bliver ikke offentliggjort her.

Det er obligatorisk for ordinære medlemmer m. ydernummer og ordinære medlemmer ansat i stedet for kompagnon, samt for ekstra ansat læge eller som ansat på regionsdrevne klinikker, jfr. bestemmelser herom i overenskomst om almen lægegerning.