Kighostevaccination til gravide i 3. trimester (forlænget til marts 2022)

Tilbuddet om kighostevaccination blev i første omgang forlænget indtil udgangen af juni 2021, men er nu blevet yderligere forlænget – indtil udgangen af marts 2022.

Se Sundhedsministeriets nyhed om dette.

Gravide i 3. trimester tilbydes i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge) kighostevaccination. Gravide, som er i tredje trimester (fra 28. graviditetsuge), skal afvente 3. lægeundersøgelse, hvor der tilbydes kighostevaccination. Der vaccineres med Di-Te-Ki-booster, som er godkendt til voksne. Der gives én vaccination.

Den indgåede aftale med RLTN om afregning kan fortsat benyttes i forhold til forlængelsen af tilbuddet om kighostevaccination.   

Der benyttes følgende ydelseskoder ved afregning:

  • Vaccination i forbindelse med 3. lægeundersøgelse (ca. 32. graviditetsuge): ydelseskode 8130 (3. lægeundersøgelse) + ydelseskode 8803 (vaccination mod kighoste)
  • Ved eventuel vaccination, som ikke sker i forbindelse med 3. lægeundersøgelse eller konsultation (0101): ydelseskode 8803 (vaccination mod kighoste) + 8901 (tillæg til vaccinationshonorar)