Internationalt

PLO deltager i det internationale arbejde via den Nordiske Kongres i Almen Medicin og via medlemskabet af Standing Committee of European Doctors (CPME).

Nordisk Kongres i Almen Medicin

Fem initiativer til at mindske industriens indflydelse

De faglige organisationer og de videnskabelige selskaber for almen praksis i Norden vedtog i 2012 i Göteborg fem initiativer, der har til hensigt at mindske medicinalindustriens indflydelse.

Du kan finde de fem initiativer her (pdf). 

Informationscharter for almen praksis

De faglige organisationer og de videnskabelige selskaber for almen praksis i Norden vedtog i 2010 på Svalbard et nyt informationscharter .

Det tager udgangspunkt i, at det ikke er etisk forsvarligt, meningsfyldt eller til gavn for folkesundheden at indføre sygdomsrisikoindikatorer, som samlet tillægger størstedelen af en befolkning en forhøjet sygdomsrisiko, og dermed et potentielt behov for behandling.

Derfor skal "alment praktiserende læger i den undervisning de fagpolitiske og videnskabelige miljøer udbyder, eller har indflydelse på, som omhandler konkrete behandlinger, altid bliver præsenteret for relevante mål for behandlingens effekt og utilsigtede virkninger ", hedder det blandt andet i chartret.

Du kan læse chartret på dansk her (pdf). 

Du kan læse chartret på engelsk her (pdf).