Influenzavaccination 2020/2021

Rammerne for influenzavaccinationssæson 2020/2021 er på plads. PLO og RLTN har indgået aftale om den gratis influenzavaccination for sæson 2020/21.

Vaccinationsperiode:

Målgruppen for gratis influenzavaccination kan vaccineres fra og med 1. oktober 2020 til og med 14. januar 2021. Visse i målgruppen – gravide og personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand, kan vaccineres til og med 28. februar 2021.

Målgrupper:

Målgruppen for gratis influenzavaccination i sæson 2020/21 er som de foregående år – ældre, patienter med visse kroniske sygdomme og gravide, men er ad COVID-19 udvidet til også at omfatte personale i sundheds- og plejesektoren. Arbejdsgiver vil, som tidligere år, tilbyde personalet vaccination via deres arbejdsplads, hvorfor vaccination via bl.a. praktiserende læge har til formål at øge dækningsgraden. Se nedenfor for specificering af målgruppen for gratis vaccination.

Vacciner og bestilling/levering

I influenzasæson 2020/21 benyttes to vacciner. En 4-valent influenzavaccine og en 3-valent højdosis influenzavaccine. Den 3-valente højdosis influenzavaccine anvendes til personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936). Den 4-valente influenzavaccine anvendes til alle øvrige målgrupper. Vær opmærksom på, at vaccinerne bør anvendes til målgruppen for det gratis vaccinationstilbud, og ikke til øvrige efter privat honorar, jf. Sundhedsstyrelsens udmelding af 9. oktober 2020.

I forhold til de 85+-årige er udgangspunktet, at de 85+-årige skal tilbydes den 3-valente højdosis influenzavaccine. Enhver behandling, herunder vaccination, sker efter informeret samtykke.

Den 85+-årige kan derfor på et oplyst grundlag (bl.a. at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at 85+-årige tilbydes den 3-valente højdosis influenzavaccine) vælge at tage imod den 4-valente influenzavaccine frem for den 3-valente højdosisvaccine. Skulle den 85+-årige acceptere den 4-valente influenzavaccine, så husk at journaliser information og samtykke. Ved vaccination af 85+-årig med den 4-valente vaccine benyttes ydelse 8910 hhv. 8913 – regningen bliver ikke afvist.

Begge vacciner kan nu bestilles ved Statens Seruminstitut. SSI har oplyst, at den 4-valente influenzavaccine leveres fra uge 39/40, mens den 3-valente højdosis influenzavaccine først leveres fra uge 40/41. Influenzavaccination af de 85+-årige kan derfor først starte lidt inde i oktober måned.

Aftale med ydelseskoder

PLO og RLTN har indgået aftale om praktiserende lægers afregning, bl.a. de ydelseskoder, som skal benyttes. Selve honoreringen har ikke været til forhandling – de er fastsat af sundheds- og ældreministeren i en bekendtgørelse.

Derfor er praktiserende læger ikke forpligtet til at tilbyde influenzavaccination, lige såvel som private vaccinationsfirmaer, herunder via apoteker m.v., kan forestå influenzavaccination.

Med baggrund i den udvidede målgruppe og flere vacciner er der 3 nye ydelseskoder i sæson 2020/21, mens de øvrige ydelseskoder er de samme som sidste år.

Ydelseskoderne samt honoraret er:

8910. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom. I klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 187

8911. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt. Kr. 187               

8912. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester. Kr. 187

8913. Influenzavaccination af personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1956), er førtidspensionist eller har en kronisk sygdom i eget hjem. Kr. 359

8914. Influenzavaccination af personer, der har en medfødt eller erhvervet immundefekt eller er i husstand med en person med medfødt eller erhvervet immundefekt i eget hjem. Kr. 359                    

8915. Influenzavaccination af gravide i 2. eller 3. trimester i eget hjem. Kr. 359

8916. (ny) Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine i klinikken og på plejehjem og -centre, botilbud m.v. Kr. 329

8917. (ny) Influenzavaccination af personer, der er fyldt 85 år inden den 15. januar 2021 (født før den 15. januar 1936) med den 3-valente højdosis influenzavaccine i eget hjem. Kr. 501

8918. (ny) Influenzavaccination af personale i sundheds- og plejesektoren Kr. 187

Der kan ske honorering for såvel influenzavaccination som pneumokokvaccination ved samtidig vaccination. Der kan ikke afregnes for 2 x vaccination i hjemmet. Den ene vaccination afregnes som vaccination i hjemmet og den anden som vaccination i klinikken. Ved samtidig vaccination laves én regning (pr. patient pr. dag).

Vær opmærksom på, at målgruppen for de to vacciner ikke er identiske, dog gælder, at målgruppen for pneumokokvaccination også må anses at være i målgruppen for influenzavaccination. 

COVID-19 og vaccination

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at vaccination af særlige risikogrupper – som bl.a. er målgrupperne for såvel pneumokok- og influenzavaccination, godt kan finde sted under COVID-19 epidemien.

Eneste forholdsregel er, at patienter med symptomer på COVID-19 eller påvist COVID-19 ikke skal ses i klinikken.

Dette svarer til de generelle retningslinjer, og skulle de generelle retningslinjer ændres, er det disse, der skal følges også i relation til vaccination. Se vurdering fra styrelsen her og de generelle retningslinjer her

Påmindelser fra SSI

Som noget nyt vil SSI i år udsende påmindelser til alle 65+-årige i forhold til influenzavaccination og pneumokokvaccination, ligesom det sker til forældre som led i børnevaccinationsprogrammet. Påmindelser udsendes i perioden 15. september til 1. november 2020. 

Information, dokumenter og materialer

Sundhedsstyrelsen har netop lanceret første del af en hjemmeside, www.sst.dk/influenza. På sitet kan bestilles materialer i form af bl.a. plakater og foldere, og der kan downloades skærmfilm og forskellige grafikker til brug på hjemmesider og sociale medier. Alle almenpraksisklinikker modtager desuden et brev, plakater og foldere med første sending vacciner fra SSI.

Se her bekendtgørelse om gratis influenzavaccination samt tilhørende vejledning 

Målgrupperne er:

 • Ældre på 65+ år, dog skal de 85+-årige have en anden vaccine, se nedenfor.
 • Patienter med visse kroniske sygdomme, som omfatter: 
      - kroniske lungesygdomme
      - hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk) 
      - diabetes type l eller 2 (sukkersyge) 
      - påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft 
      - kronisk lever- og nyresvigt 
      - svær overvægt (vejledende BMI>40) efter lægelig vurdering 
      - andre kroniske eller alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig       sundhedsrisiko
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstand 
 • Personale i sundheds- og plejesektoren, som omfatter
      - Læger 
      - Sygeplejersker 
      - Farmaceuter
      - Kiropraktorer 
      - Tandlæger
      - Afspændingspædagoger
      - Bandagister
      - Bioanalytikere
      - Ergoterapeuter
      - Fysioterapeuter
      - Jordemødre 
      - Kliniske diætister
      - Optometrister
      - Radiografer
      - Audiologiassistenter
      - Farmakonomer
      - Fodterapeuter
      - Neurofysiologiassistenter
      - Tandklinikassistenter
      - Tandplejere
      - Tandteknikere
      - Beskæftigelsesvejledere
      - Plejere
      - Plejehjemsassistenter 
      - Social- og sundhedsassistenter
      - Social- og sundhedshjælpere
      - Psykologer
      - Lægesekretærer
      - Sundhedsservicesekretærer
      - Portører
      - Paramedicinere
      - Ambulancebehandlere
      - Ambulanceførere