Henvisning til COVID-19-vaccination fra almen praksis

PLO har den 17. marts modtaget orientering fra Sundhedsstyrelsen om, at gruppe 5 (personer i særligt øget i risiko) i forhold til COVID-19-vaccination er under afslutning. Herefter vil vaccination ske efter alder. Sundhedsstyrelsen ønsker at afvikle gruppe 5, dog således, at det i en kort periode er muligt fortsat for praktiserende læger at henvise til fremrykket vaccination via gruppe 5. Det er PLO's vurdering, at denne adgang til at visitere patienter under 65 i gruppe 5 skal opfattes som meget stærkt begrænset. Kriterierne er indsnævret betydeligt, og kun enkelte patienter i hver praksis forventes at være i målgruppen. Henviser man patienter, der ikke lever op til kriterierne, må lægen og patienten imødese afvisning fra regionen, hvad der ikke kan være i nogens interesse.
 

Region Nordjylland

Henvisning sendes til følgende lokationsnummer:

  • 8001 46P Alb Pandemiambulatorium, lokationsnummer 5790002504921

Idet der ikke er tale om et unik lokationsnummer, skal der i overskriftsfeltet ”henvist til” skrives, hvilken målgruppe der henvises til:

  • Patient gr. 5
  • Pårørende gr. 6​

Region Syddanmark

Lokationsnumrene på sygehusene i Syddanmark er:

  • Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus OUH COVID-19 vaccinationscentre (Odense) Lokationsnummer: 5790002512773
  • Sygehus Lillebælt SLB COVID-19 vaccinationscentre Lokationsnummer: 5790002512834
  • Sydvestjysk Sygehus SVS COVID-19 vaccinationscentre Lokationsnummer: 5790002512698
  • Sygehus Sønderjylland SHS COVID-19 vaccinationscentre Lokationsnummer: 5790002512872

Region Midtjylland

I Region Midtjylland skal almen praksis ikke længere sende en almindelig henvisning med angivelse af lokalisationsnummer på afdelingen.

I stedet skal praksis – hvis de har enkelte patienter i målgruppe 5 - fremsende CPR-numre til regionen via en krypteret mailadresse.

De relevante informationer fremgår af denne vejledning fra Praksis.dk

Region Sjælland

Lokalisationsnummer er:

  • 5790002278044, henvisningsenheden i Region Sjælland.  

Anfør ”mhp COVID-19-vaccination”, og hvilken gruppe patienten tilhører.

Region Hovedstaden

Egen læge kan sende en henvisning til centralvisitationen (CVI) i Region Hovedstaden. Emnefeltet skal være "vaccination COVID-19 målgruppe 5".