Gruppebaseret Efteruddannelse

Gruppebaseret efteruddannelse kan f.eks. foregå i en DGE-gruppe, hvor 5-12 læger mødes om et selvvalgt eller systematisk emne.

Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse (DGE) 
En DGE-gruppe består af 5-12 praktiserende læger, der er gået sammen lokalt og afholder en række møder eller aktiviteter inden for selvvalgte emner.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)
PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Selvvalgt gruppebaseret efteruddannelse – PBSGL 
PLO-E har indgået en aftale med NHS Education i Skotland om et udbud af de såkaldte PBSGL-moduler (Practice Based Small Group Learning). PBSGL-modulerne omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Modulerne består af en række patienthistorier, informationssektion, spørgsmål til diskussion i grupperne og en referenceliste. For at gennemføre modulerne skal gruppen udpege en facilitator, der kan sikre, at gruppen får mest mulig læring ud af modulerne.

PBSGL-modulerne kan gennemføres i en DGE-gruppe, supervisionsgruppe eller lignende, hvor I mødes 8-10 læger omkring jeres faglige udvikling.