Gruppebaseret Efteruddannelse

Gruppebaseret efteruddannelse kan f.eks. foregå i en DGE-gruppe, hvor 5-12 læger mødes om et selvvalgt eller systematisk emne.

DGE-ordningen
En DGE-gruppe består af 5-12 praktiserende læger, der er gået sammen lokalt og afholder en række møder eller aktiviteter inden for selvvalgte emner.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)
PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Selvvalgt gruppebaseret efteruddannelse - DGE (tidligere PBSGL)
PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Facilitator-uddannelse
PLO-E udbyder en samlet uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, undervisningsmøder i klinikken mm.).

Ny gratis efteruddannelse til hele klinikken
Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager og dels i to spor, hvor praksis deles op for eksempel i et læge/erfaren sygeplejerske spor og et sekretær/andet personale spor. Læs mere og download materialet her.