Gruppebaseret Efteruddannelse

Gruppebaseret efteruddannelse kan f.eks. foregå i en DGE-gruppe, hvor 5-12 læger mødes om et selvvalgt eller systematisk emne.

DGE-ordningen
En DGE-gruppe består af 5-12 praktiserende læger, der er gået sammen lokalt og afholder en række møder eller aktiviteter inden for selvvalgte emner.

Hør og se mere om DGE-grupper i en række videoer her.

Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)
PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Selvvalgt Gruppebaseret Efteruddannelse - DGE (tidligere PBSGL)
PLO-E udbyder DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), som omhandler specifikke medicinske emner og udbydes som en del af den selvvalgte efteruddannelse. 

Klinik Gruppebaseret Efteruddannelse
PLO-E tilbyder nu klinikkurser, som tager udgangspunkt i DGE-moduler (Decentral Gruppebaseret Efteruddannelse), men er tilpasset læring i praksis på tværs af faggrupper og med fokus på organisering af arbejdet, så læringen lettere kan overføres til en klinisk hverdag. 

Som noget nyt foregår en del af kurset før og efter den faglige del. I tiden før og efter skal klinikken identificere læringspunkter og efterfølgende skal den nye viden omsættes til ændrede handlinger i praksis.

(Her er en video om Gruppebaseret Efteruddannelse. Hvis den ikke vises, og du ønsker at se den, skal du rette i dine cookieindstillinger)

Facilitator-uddannelse
PLO-E udbyder en samlet uddannelse i facilitering på et 2-dages internat. Hensigten er, at man efter endt uddannelse kan facilitere i flere forskellige formater (klynger, SGE, DGE, undervisningsmøder i klinikken mm.).

Ny gratis efteruddannelse til hele klinikken
Klog på KOL i egen praksis er en efteruddannelsesaktivitet afholdt i egen praksis eller som et samarbejde mellem to-tre nabopraksis.

Undervisningen foregår dels i et fællesspor, hvor hele praksis deltager og dels i to spor, hvor praksis deles op for eksempel i et læge/erfaren sygeplejerske spor og et sekretær/andet personale spor. Læs mere og download materialet her.