Diagnosekort

Projektet har til formål at forbedre overblikket og kvaliteten i diagnosekodningen, inden almen praksis kan iværksætte deling af diagnosekoder til sundhedspersoner i andre dele af sundhedsvæsenet.

Projektet skal danne grundlag for arbejdet med deling af diagnoser fra almen praksis i programmet ”Et samlet patientoverblik”, der ledes af Sundhedsdatastyrelsen, hvor der er indledt et analysearbejde med etablering af et fælles nationalt diagnosekort i sundhedsvæsenet, hvor diagnoser fra almen praksis på sigt skal indgå.

Læs mere om Diagnosekort-projektet her

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?

PLO har i samarbejde med MedCom taget initiativ til at etablere et diagnosekort i almen praksis, hvor diagnosekortet afstemmes i dialog med patienten og skal give et retvisende billede af patientens aktuelle helbredstilstand og tidligere betydningsfulde hændelser, tilstande m.v.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?

Løsningerne er udviklet af PLO i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og MedCom.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?

PLO og DSAM har en ambition om at udvikle og implementere et diagnosekort i almen praksis, der giver lægen et bedre overblik over patientens diagnoser og kan vises for patienter i Min Læge-appen samt på sigt for øvrige sundhedspersoner, der har patienten i behandling.

På baggrund af en beslutning i repræsentantskabet i november 2018 igangsatte PLO et afklaringsprojekt, som skulle give viden om, hvordan et diagnosekort på sigt skal virke i almen. Afklaringsprojektet mundede ud i et fælles projekt mellem PLO, DSAM og MedCom med opbakning fra Sundheds-og Ældreministeriet og Danske Regioner om implementering af et diagnosekort i almen praksis.