Medlemmer af akutudvalget

Akutudvalgets opgave er at først og fremmest at overvåge og udvikle lægevagtens arbejde. Udvalget tager sig også af at overvåge og udvikle praktiserende lægers øvrige akuttilbud til befolkningen, herunder akuttilgængeligheden i dagtiden.

Ulrik Hesislev

Formand

Udpeget af: PLO's bestyrelse

 

Dinah Marie Høngaard

Medlem

Udpeget af:

 

Jakob Ravn

Medlem

Udpeget af:

 

Søren Brix Christensen

Medlem

Udpeget af:

 

Niels Bro Madsen

Medlem

Udpeget af:

 

Morten Svenning Nielsen

Medlem

Udpeget af:

 

Mireille Lacroix

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse

 

Lise Høyer

Medlem

Udpeget af: PLO's bestyrelse