Samlet Patientoverblik (SPO)

I dag oplever patienter ofte, at ansvaret for koordineringen mellem hospital, kommunal pleje og praktiserende læge ligger hos dem selv, og det er ikke nemt at navigere i – særligt når sygdom rammer. Med it-projektet ”Et Samlet Patientoverblik” udvikles digitale løsninger til deling af oplysninger mellem patienter, hospitaler, kommuner og praktiserende læger, så koordineringen fremover bliver nemmere og tryggere for både patienter, pårørende og sundhedspersonale.

Ved digitalt at dele patientens bookede aftaleoplysninger og udvalgte stamoplysninger, er det forventningen, at personer, som har ansvar for at patienternes forløb og kontakt med forskellige dele af sundhedsvæsenet, bedre kan planlægge kommende kontakter.

På sigt skal flere oplysninger deles. Det kunne være oplysninger fra patientens digitale forløbsplan, som i disse år implementeres i almen praksis, og sidenhen diagnoseoplysninger i tilknytning til patientens FMK.Læs mere om projektet her på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside 

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
I første omgang begynder almen praksis at dele patientens bookede aftaler. Det sker fra februar 2021.

PLO har stillet som betingelse, at patienten nemt kan spærre for denne deling, hvis man ikke ønsker sine bookede aftaler med egen læge delt med andre. Derfor er muligheden for spærring af aftaler bygget ind i Min Læge appen, som klinikken dermed kan henvise til. Hvis patienten ikke er bruger af Min Læge appen, kan man også tilgå spærringsfunktionen på sundhed.dk.

Nedenfor er et billede af hvordan spærringen vil se ud i Min Læge appen:

Spærring af aftaler bygget ind i Min Læge appen

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet, PLO, KL, Danske Regioner, Digitaliseringsstyrelsen, MedCom, systemhusene og Primærsektorens Leverandør Service Platform.

Hvorfor er projektet/aktiviteten igangsat?
I økonomiaftalerne for 2020 er det aftalt mellem stat, regioner og kommuner, at denne it-løsning skal udbredes nationalt til alle regioner, kommuner og praktiserende læger senest ved udgangen af 3. kvartal 2021. Aftalen ift. udbredelsen i almen praksis indgår i igangværende OK21 forhandlinger mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.