Kursusrefusion

Som praktiserende læge kan du søge refusion fra Fonden for Almen Praksis for din deltagelse i kurser. Se, hvordan du søger om refusion for kursusaktivitet og indkøb af studiemateriale. Grundet coronapandemien har Fonden for Almen Praksis besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 først tilbageføres med udgangen af 2022. 

Søg om kursusrefusion

For at kunne søge Fonden for Almen Praksis om refusion for kursusaktivitet er det en forudsætning, at aktiviteten er godkendt, og at du selv har deltaget på kurset. Din konto kan ikke bruges til dækning af kurser for amanuenser, vikarer eller andre i din praksis. Du kan først søge refusion, når kurset er afholdt.

Du har mulighed for at søge Fonden for Almen Praksis om refusion for køb af studiemateriale samt andet materiale, fx akupunkturdukke, skulderled, plakater mv. Oversigt over godkendt faglitteratur og andet materiale ser du, når du logger ind på din efteruddannelseskonto.

VIGTIGT: Brug dit private NEMID nøglekort, når du logger på.

Søg om refusion, eller se en oversigt over din efteruddannelseskonto


Overførsel af efteruddannelsesmidler forlænges

I forbindelse med COVID-19-pandemien har det ikke har været muligt at deltage i planlagt efteruddannelse i en længere periode. Normalt har tilskudsberettigede læger mulighed for at overføre deres efteruddannelsesmidler til det følgende år (kaldet 2 års-reglen).

Fonden for Almen Praksis har besluttet at forlænge 2 års-reglen fra 2 til 3 år, så ikke anvendte uddannelsesmidler fra 2020 ikke tilbageføres med udgangen af 2021, men at dette først sker med udgangen af 2022. 

Læs mere her


Videoer om kursusrefusion

PLO-E har udarbejdet en række videoer som hjælp til at søge kursusrefusion og refusion for studiematerialer, lave stikprøver og uploade fysiske dokumenter med mere.

Se vores videoguides med gode råd til kursusrefusion