Urafstemning om PLO's overenskomst (OK22)

PLO's repræsentantskab har d. 17. august med stemmerne 41 for og 5 imod godkendt forhandlingsaftalen om almen praksis. PLO-medlemmer med dagydernummer kan i perioden d. 13.-20. september stemme om aftalen.

Hvis du er stemmeberettiget, vil du d. 13. september modtage en e-mail eller quickbrev (hvis ikke du har en e-mail) med orientering om urafstemningen og link ​til stemmesedlen.

I afsenderfeltet vil der stå: "Praktiserende Lægers Organisation", og i emnefeltet vil der stå: "Urafstemning om forhandlingsaftalen".

Hvert stemmeberettiget medlem får deres unikke løbenummer til stemmesedlen via e-mail eller brev. Medlemmer uden epost får tilsendt Quickbrev.

Ved afstemningen skal du tilkendegive om:

  1. du ønsker repræsentantskabets beslutning om godkendelse af forhandlingsaftalen fastholdt (dvs. at du ønsker at godkende forhandlingsaftalen)
  2. du ønsker repræsentantskabets beslutning om godkendelse af forhandlingsaftalen omstødt (dvs. at du ikke ønsker at godkende forhandlingsaftalen)
  3. du hverken stemmer for eller imod repræsentantskabets beslutning om godkendelse af forhandlingsaftalen

PLO's love foreskriver, at repræsentantskabsmødet beslutning bortfalder, hvis et flertal på 50 pct. af de i urafstemningen deltagende medlemmer tilkendegiver, at de ønsker beslutningen omstødt, og at dette flertal udgør mindst 35 pct. af samtlige medlemmer, som er berettigede til at deltage i urafstemningen. 

Det er FAS' valgsekretariat, som står for valget. Advokat Lars Svenning Andersen, Bech-Bruun, har godkendt valgproceduren, og al kommunikation foregår mellem advokaten og valgsekretariatet. Advokaten attesterer bl.a., at status for valget ikke undervejs gives til PLO.