OK21 om almen praksis

PLO indledte d. 20. januar forhandlinger med RLTN om en ny overenskomst for almen praksis (OK21). Der forhandles med henblik på, at en ny overenskomst kan træde i kraft fra den 1. januar 2021.

Første møde i PLO's OK21-forhandlinger
(Foto fra indledende møde i OK21-forhandlingerne d. 20. januar 2020)