OK21 om almen praksis

PLO indledte d. 20. januar forhandlinger med RLTN om en ny overenskomst for almen praksis (OK21). Forhandlingerne er den 21. december sat på pause. 

Første møde i PLO's OK21-forhandlinger
(Foto fra indledende møde i OK21-forhandlingerne d. 20. januar 2020)