Sygebesøg i OK18 - FAQ

De ofest stille spørgsmål og svar om reglerne for sygebesøg ifølge OK18


Spm. 1.1: Skal lægen køre sygebesøg udover 5/15 km?

Svar: Ja, hovedreglen er, at borgerens praktiserende læge aflægger sygebesøg, hvor det er fagligt relevant og nødvendigt, uanset hvor mange kilometer borgeren opholder sig fra lægeklinikken.

Lægen kan træffe aftale med en stedlig læge – en læge med klinik nær borgerens opholdssted, om at løse sygebesøgsopgaver udover 5/15 km, men borgerens praktiserende læge er ansvarlig for at der træffes aftale herom. 

I tre situationer kan hovedreglen fraviges, og egen læge skal sikre, at patientens behov varetages på anden vis, fx ved indlæggelse:

  1. Hvor det ikke er muligt for egen læge at foretage sygebesøget som følge af stor geografisk afstand væsentligt ud over 5/15 km mellem egen læge og patient samtidigt med ekstraordinært arbejdspres hos såvel egen læge som stedlig læge,
  2. I ekstraordinære situationer hos såvel egen læge som stedlig læge, hvor der må tages væsentlige hensyn til øvrige patienter,
  3. Ved helt særegne udfordringer i lægedækningstruede områder. 

Kan lægen ikke imødekomme patientens behov for et sygebesøg ”afregnes” ydelse 0410 (= 0 kr.) og lægen beskriver årsagen i journalen.

Andre spørgsmål om sygebesøg


Spm. 1.2: Hvis min patient opholder sig på ferie i fx Skagen, er jeg eller en (stedlig læge) så forpligtet til at tilse patienten? 

Svar: Udgangspunktet er, at patienter kommer til undersøgelse/behandling i klinikken, og ikke i hjemmet, medmindre det er fagligt relevant og nødvendigt, at der aflægges et sygebesøg.

En borger, som får behov for lægehjælp, efter pludselig opstået eller forværret sygdom eller ulykke under ferie, har ret til at henvende sig til enhver (nærliggende) praktiserende læge.

Borgerens praktiserende læge er derfor ikke forpligtet til foretage sygebesøg, eller ansvarlig for sygebesøg ved stedlig læge.

Reglerne for lægehjælp ved ferie, fremgår af lægevalgsbekendtgørelsen, og er ikke en del af overenskomsten og aftalen vedr. sygebesøg. Undersøgelse og behandling af passanter er derfor uændrede.

Andre spørgsmål om sygebesøg


Spm.1.3: Kan praktiserende læger frasige sig nye patienter, der bor mere end 5/15 km væk fra klinikken, hvis klinikken har åbent for tilgang?

Svar: Nej, reglerne for borgernes valg af praktiserende læge – lægevalgsbekendtgørelsen, er uændrede.

Generelt gælder for klinikker med åbent for tilgang, at borgerne frit vælger egen læge. Der er en række undtagelser for valg af læge, hvor visse borgere kan vælge en praktiserende læge med lukket for tilgang.

Andre spørgsmål om sygebesøg


Spm.1.4: Hvad med de patienter, der i forbindelse med valg af egen læge, har accepteret ikke at modtage sygebesøg, pga. længere afstand end 15 km.? 

Svar: Aftalen om OK18 i forhold til sygebesøg betyder, at borgernes accept af manglende sygebesøg ved valg af praktiserende læge længere væk end 15 km. fra deres bopæl, er uden betydning.

Den praktiserende læge skal derfor som udgangspunkt foretage sygebesøg, hvor det er fagligt relevant og nødvendigt.

Dog kan anvendes stedlig læge og eventuelt registrering af manglende besøg, hvis undtagelserne i spm 1.1 er til stede Lægevalgsbekendtgørelsen må forventes tilpasset ad aftalen om OK18.

Andre spørgsmål om sygebesøg