Fasttilknyttede læger på botilbud

Der er indgået en allonge (tillæg) til plejecenteraftalen. Allongen omhandler fasttilknyttede læger på botilbud. Allongen til plejecenteraftalen indgås som følge af aftalen mellem PLO, staten, Danske Regioner og KL om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet længerevarende botilbud efter servicelovens § 108 for borgere med psykiske lidelser, der blev indgået den 19. februar 2017. Allongen er den regionale udmøntning af den nævnte aftale.