GDPR og cybersikkerhed

PLO arbejder løbende for at gøre klinikkerne opmærksomme på de skærpende regler omkring data- og informationssikkerhed. I 2018 udarbejdede PLO en fælles databehandleraftale på vegne af klinikkerne. I kølvandet herpå skal klinikkerne, som dataansvarlig, føre tilsyn med bl.a. systemhusene som håndtere klinikkernes data. Derudover skal klinikker gennemføre årlige risikovurderinger for at belyse, hvilke tiltag man skal iværksætte for løbende at passe godt på patienternes data og datasikkerheden i klinikken.

Hvilken betydning har projektet/aktiviteten for almen praksis?
I 2021 vil PLO arbejde for, at der følges systematisk op på den fælles databehandleraftale, og at der udvikles en fælles model for risikovurdering i almen praksis.

Hvem er de involverede parter i projektet/aktiviteten?
PLO

Hvem har igangsat projektet/aktiviteten?
PLO