Tilladelse til udvidelse af praksis eller etablering af delepraksis

Hvis praksishandlen foregår på baggrund af en tilladelse fra samarbejdsudvalget til, at praksis må udvides med yderligere en lægekapacitet, skal en kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse medsendes

Hvis praksishandlen foregår på baggrund af en tilladelse fra samarbejdsudvalget til etablering eller fortsættelse af delepraksis, skal en kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse medsendes.

Særligt for lægedækningstruede områder:
I lægedækningstruede områder i henhold til overenskomsten § 22, stk. 4 har såvel eksisterende som nye praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år.

LÆS MERE  Særlige forhold for lægedækningstruede områder

Ved etablering af delepraksis skal der – typisk som en del af interessentskabskontrakten – indgås en aftale om, hvad der skal ske, hvis parterne i delepraksis ikke ønsker at fortsætte samarbejdet.

LÆS MERE Vejledning til etablering af delepraksis