Nyheder fra PLO

Nye opgaver til praksissekretæren

  • PLO
02. oktober 2019

I juni bevilligede Folketinget et stort beløb til kompetenceløft af personale i almen praksis. Der er især fokus på, hvordan man håndterer patienter med psykiske lidelser. Det er patienter, der fylder meget i vores dagligdag i praksis, så denne viden er brugbar, uanset om man sidder ved telefonen eller har selvstændige konsultationer. Formand for PLO Christian Freitag har skrevet om nye opgaver i almen praksis i et indlæg til lægesekretærernes fagblad DL Magasinet.