Nyheder fra PLO

PLO's repræsentantskabsmøde: Formandens mundtlige beretning

  • PLO
21. november 2020

I sin mundtlige beretning på PLO's repræsentantskabsmøde lørdag den 21. november kom konstitueret formand Jørgen Skadborg blandt andet ind på praktiserende lægers rolle i forhold til en kommende COVID-19 vaccine, initiativer til bekæmpelse af lægemangel i almen praksis, truslen fra de såkaldte stråmandsklinikker og behovet for en styrkelse af PLO's kommunale organisation. Jørgen Skadborg talte også om, hvordan det har været med kort varsel at blive kastet ud i arbejdet som konstitueret formand.

Gode muligheder for at blive ansat som læge i almen praksis

  • PLO
17. november 2020

Debat: Projektchef i VIVE Sidsel Vinge skriver i Altinget om manglen på praktiserende læger og om risikoen for, at morgendagens almenmedicinere vælger hospitalerne til og dermed ikke bidrager til at løse manglen på praktiserende læger. Hendes indlæg har en række gode pointer, som jeg er fuldstændig enig i, blandt andet at regeringens tanker om tjenestepligt er den helt forkerte løsning. Det skriver formand for PLO's rekrutteringsudvalg Gunver Lillevang i Altinget.