Har du fået en klage?

Alle læger risikerer på et tidspunkt i arbejdslivet at få en klagesag. Du bør altid tage enhver klage alvorligt. PLO og Lægeforeningen står klar til at hjælpe dig, og det er vigtigt, at du hurtigst muligt tager kontakt til din forening.

Bliver du part i en klagesag, vil du blive bedt om en udtalelse til sagen. Denne udtalelse har stor betydning for bedømmelsen af din handlemåde. Det er derfor vigtigt, at du reagerer på en henvendelse fra Patientombuddet, Styrelsen for Patientsikkerhed, samarbejds- eller Landssamarbejdsudvalget (LSU).

Du kan få generel vejledning om klagesystem i samarbejdsudvalget hos det regionale PLO-sekretariat, herunder rådgivning til behandling af klager over overenskomstfortolkning, klager over lægebetjeningen, klager over automatisk fastsat højestegrænse m.v. 

Du kan desuden få generel vejledning om klagesystemet i Landsamarbejdsudvalget hos PLO C's sekretariat .

Lægeforeningen hjælper i klagesager
Får du en klage- eller tilsynssag, kan du allerede fra starten kontakte Lægeforeningens jurister. Her kan du få generel vejledning om det nye klagesystem. Du kan få hjælp til formalia, og du kan få hjælp til dit eventuelle høringssvar, hvis klagen skal videre i systemet og behandles ved en klageinstans.