Bekendtgørelser

Sundhedsministeriet har udstedt en række bekendtgørelser som følge af ændringerne i sundhedsloven i juni 2013. De trådte i kraft den 1. september 2014.