Ansatte speciallæger i almen praksis

Som læge med almen praksis har du mulighed for at ansætte en speciallæge i din praksis.

 

Efter overenskomst om almen praksis er det muligt at ansætte en speciallæge i almen medicin i en ledig kapacitet jf. overenskomstens § 20 og § 21.

Er praksis beliggende i et lægedækningstruet område, har praksis ret til at etablere delepraksis i en tidsbegrænset periode på op til 6 år, jf. overenskomstens § 22, stk. 4.

PLO har til brug for ansættelsen udarbejdet en standard kontrakt, som arbejdsgiver skal anvende. 

En ansat læge i almen praksis er ikke dækket af nogen lønoverenskomst. Det er således op til individuel aftale mellem arbejdsgiver og den ansatte, hvad lønnen skal udgøre.

Procedure i forbindelse med ansættelse af en speciallæge i almen medicin


Følgende dokumenter indsendes til PLO, Kristianiagade 12, 2100 København Ø eller på e-mail: plo@dadl.dk

  1. Skema vedr. ansatte speciallæge efter §§ 20, 21 og 22, stk. 4
  2. Kopi af ansættelseskontrakt, du finder den her Ansættelseskontrakt §§ 20, 21 og 22, stk. 4
  3. Udskrift fra Autorisationsregistret, hvoraf det fremgår, at lægen har speciale i almen medicin.
  4. Dokumentation på erhvervelse af ydernummer fra regionen.
  5. Kopi af samarbejdsudvalgets tilladelse, hvis der ansættes i henhold til § 21.

Når den ansatte læge fratræder, indsendes ophørsblanket til PLO

Særlige forhold i lægedækningstruede områder 

Med overenskomst om almen praksis, OK18, er der skabt mere fleksible muligheder for at ansætte læger i lægedækningstruede områder.

Ansatte speciallæger i almen medicin (lægedækningstruede områder):
Ligger praksis i et lægedækningstruet område, er der ingen begrænsning i antallet af ansatte i praksis. Antallet af ansatte læger må dog maksimalt udgøre antallet af uforbrugte lægekapaciteter i pågældende lægepraksis jf. overenskomstens § 20, stk. 1.

Praksisamanuenser i fase 3 (lægedækningstruede områder):
En læge der er i fase tre af sit uddannelsesforløb til speciallæge i almen medicin, kan, på dispensation givet af samarbejdsudvalget, ansættes i en ledig lægekapacitet jf. overenskomstens § 20, stk. 3.

Administrationsudvalget 

Der henvises til Adminstrationsudvalget vedr. dækning ved sygdom og barsel. Læs mere her

LÆS MERE om Særlige forhold for lægedækningstruede områder

Den praktiserende læge opfordres som arbejdsgiver til at kontakte Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) på tlf. 3544 8400 med henblik på vejledning i at udfylde ansættelseskontrakten.

OBS til den ansatte læge:
Er du ved at afslutte din speciallægeuddannelse, skal du være opmærksom på, at du kan indsende din ansøgning om speciallægeanerkendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed op til 6 måneder før du afslutter speciallægeuddannelsen. Du kan læse mere her

Den ansatte læge opfordres til at kontakte sin delforening med henblik på rådgivning i forbindelse med kontraktens indgåelse.