Overenskomst om almen praksis

Overenskomst om almen praksis er en aftale, der beskriver vilkår, rammebetingelser, kvalitetsmål m.v. for læger i almen praksis. Overenskomsten er indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Overenskomsten vedrører gruppe-1-sikrede og omfatter sygdomsbehandling og forebyggende arbejde i henhold til Sundhedsloven. OK18 gælder fra 1. januar 2018. 

Download overenskomsten (pdf)