Overenskomst om almen praksis

Overenskomst om almen praksis er en aftale, der beskriver vilkår, rammebetingelser, kvalitetsmål m.v. for læger i almen praksis. Overenskomsten er indgået mellem PLO og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN).

Overenskomsten vedrører gruppe-1-sikrede og omfatter sygdomsbehandling og forebyggende arbejde i henhold til Sundhedsloven. OK18 gælder fra 1. januar 2018. 

Download overenskomsten (pdf)
Når filen er åben, kan du trykke 'Crtl' + 'f' for at søge efter specifikke ord og paragraffer. Ændringer i forhold til OK14 er markeret med fed.