Internationalt

Lægeforeningen er medlem af Verdenslægeforeningen (WMA) og den europæiske lægeforening (CPME). Desuden har Lægeforeningen et godt samarbejde med lægeforeningerne i de øvrige nordiske lande.