Lægemøder

Hvert forår samles Lægeforeningens repræsentantskab, som er foreningens øverste myndighed, på Lægeforeningens årsmøde - også kaldet Lægemødet. Her deltager repræsentanterne i aktuelle debatter, fastlægger Lægeforeningens politik, godkender regnskab og budget mv.

Lægemødet 2020 finder sted i Aarhus den 24. og 25. april på Comwell Hotel, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Materialet vil blive offentliggjort løbende på www.lægemøde.dk

BEMÆRK: Ifølge Lægeforeningens vedtægters pkt. 13.4 skal forslag til ændringer i Lægeforeningens vedtægter m.v. offentliggøres i Lægeforeningens medier 10 uger før mødets afholdelse. Dette er en betingelse for, at forslagene kan vedtages ved Lægemødet. Se forslag til ændringer på lægemøde.dk