Lægemøder

Hvert forår samles Lægeforeningens repræsentantskab, som er foreningens øverste myndighed, på Lægeforeningens årsmøde - også kaldet Lægemødet. Her deltager repræsentanterne i aktuelle debatter, fastlægger Lægeforeningens politik, godkender regnskab og budget mv.

Lægeforeningen bestyrelse har besluttet at flytte Lægemøde 2021 fra april til juni 2021.
De nye datoer for årets Lægemøde bliver den 11.-12. juni 2021. Lægemødet afholdes på Comwell Portside i Nordhavn, København.