FAS' årsmøde

Hvordan håndterer lægerne den nye virkelighed i sundhedsvæsenet?

 

Lægens arbejde under påvirkning af struktur, kultur og medier

HPV-vaccinen giver uforklarlige sygdomme. Fluor i tandpasta er farligt. MFR-vaccinen giver autisme. Det er blot eksempler på, hvordan pseudovidenskab trives på internettet. Sammen med andre tendenser i samfundet stiller det lægerne og sundhedsvæsenet over for store udfordringer i det daglige arbejde.

FAS’ årsmøde 2019 inviterer dig derfor til debat om den nye virkelighed i sundhedsvæsenet, hvor du kan møde en række oplægsholdere og eksperter, som tager fat i de aktuelle tendenser.

Forfatter og professor i filosofi Vincent F. Hendricks er en af de første eksperter herhjemme, der har beskrevet, hvordan medierne oversvømmes af forvanskninger og ikke mindst, hvilke forhold der driver denne udvikling fremad. I sit oplæg vil Vincent F. Hendricks fokusere på, hvordan tendenserne inden for kultur, medier og samfundsstruktur påvirker speciallægernes arbejde.

Udviklingen præger også lovgivningen. Seneste har Folketinget vedtaget en lov, der definerer, hvordan læger skal diagnosticere funktionelle lidelser. Blandt andet på denne baggrund giver alment praktiserende læge og chefredaktør på Patienthåndbogen, Hans Christian Kjeldsen, sine bud på, hvorfor læger og politikere forstår hinanden så dårligt, og hvad lægerne kan gøre for at styrke forståelsen.

Psykiatrien er et af de specialer, der ofte er i stormvejr på de sociale medier, og speciallæge i psykiatri, ph.d.-stud. Andreas Hoff, kommer i sit oplæg med bud på, hvordan man bedst håndterer den udfordring. Forskningsleder og professor Berit Schiøttz-Christensen tager fat i speciallægens rolle som vejleder i en tid, hvor patienter og omverden ikke længere forventer, at lægen besidder den endelige sandhed.

Sundhedsstyrelsen har været en afgørende aktør i kampen for at imødegå strømninger i medier og offentlighed med spredning af falske fakta om bl.a. hpv-vaccinen, og styrelsens direktør Søren Brostrøm vil om eftermiddagen fortælle om, hvordan myndighederne håndterer den nye virkelighed.

Som altid vil der undervejs være gode muligheder for at debattere emnet med oplægsholderne. Og dagen afrundes af årsmødets moderator, redaktør Ole Toft fra Altinget, og FAS’ formand, Lisbeth Lintz, som diskuterer speciallægernes og FAS’ muligheder for at påvirke udviklingen.

Vel mødt!

Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger