FAS' årsmøde 2020

Digitalt årsmøde i FAS 

Covid-19 betød, at FAS’ planlagte årsmøde i oktober måtte aflyses. I stedet blev der afholdt et digitalt årsmøde den 17. december kl. 17.00 – 18.00.

På mødet kunne medlemmerne stillet spørgsmål til FAS’ bestyrelse, der består af formændene for Overlægeforeningen, Foreningen af Praktiserende Speciallæger, Læger i Erhvervslivet, Universitetsansatte Læger, Lægelige Chefer i Danmark, Kommunalt Ansatte Læger og Overlæger i Staten.

Formand for FAS og Overlægeforeningen Lisbeth Lintz fortalte kort om FAS og om overvejelserne om fusion med Yngre Læger.

Fusionstankerne kan du læse mere om på den fælles fusionsside, hvor du bl.a. finder artikler om dialogmøder med medlemmer i Overlægeforeningen, medlemmer i Overlæger i Staten, Universitetsansatte Læger og Kommunalt Ansatte Læger samt en FAQ om fusion. Du kan også selv sende dit spørgsmål via FAQ’en.

Du finder FAS’ regnskab for året her, og du kan læse mere i årets redegørelse her.