Oftest stillede spørgsmål om lægeansvarsforsikringen

Jeg har selv tegnet lægeansvarsforsikring gennem et andet forsikringsselskab. Kan jeg opsige den aftale?

Ja, hvis det er en tilsvarende lægeansvarsforsikring. Du skal tjekke forsikringsbetingelserne for de to forsikringer for at være sikker. 
Lægeansvarsforsikringen via Lægeforeningen dækker bredere end øvrige forsikringer, der udbydes. Den dækker krav, der er rejst, siden forsikringen blev udvidet til at dække alle medlemmer i februar 2014. Så det er normalt kun, hvis du har kendskab til, at der er anmeldt krav, eller er et krav undervejs, eller hvis du har fået tilsagn om, at en særlig aktivitet, som du udøver, er dækket, at du behøver at opretholde forsikringen gennem et andet forsikringsselskab.

Dækker lægeansvarsforsikringen via Lægeforeningen lige så godt som min nuværende gennem et andet forsikringsselskab?

Lægeansvarsforsikringen via Lægeforeningen dækker bredere end de øvrige forsikringer, der udbydes. Så det er normalt kun, hvis du er bekendt med eller har fået tilsagn om, at en særlig aktivitet, som du udøver, er dækket, at du behøver at opretholde forsikringen gennem et andet forsikringsselskab.

Er ikke-erhvervsaktive og pensionerede medlemmer af Lægeforeningen dækket af lægeansvarsforsikringen?

Ja, alle medlemmer af Lægeforeningen er dækket af forsikringen.

Jeg har min egen enkeltmandsvirksomhed og arbejder som konsulent som bibeskæftigelse. Dækker lægeansvarsforsikringen det arbejde?

Ja, lægeansvarsforsikringen dækker dette arbejde.

Jeg har selv tegnet lægeansvarsforsikring gennem et andet forsikringsselskab. Opsiger I min hidtidige lægeansvarsforsikring?

Nej, du skal selv kontakte det forsikringsselskab, du har din lægeansvarsforsikring gennem og opsige forsikringen.

Jeg er bosat i udlandet. Er jeg dækket af lægeansvarsforsikringen i det land, jeg bor i?

Nej, som udlandsboende medlem af Lægeforeningen dækker forsikringen dig kun, når du er i Danmark og udfører lægearbejdet her. Dog er medlemmer, som er bosat i Norden eller Tyskland med beskæftigelse i Danmark også dækket af forsikringen i bopælslandet.

Jeg har en privatklinik, hvor jeg arbejder i min fritid. Dækker lægeansvarsforsikringen dette bijob?

Nej, du skal ha en praksisforsikring og eventuelt andre forsikringer som f.eks. patientforsikring. Læs mere om praksis- og patientforsikring

Jeg solgte min praksis for et par år siden og tegnede dengang en afløbsforsikring. Kan jeg opsige denne forsikring?

Nej, Lægeforeningens lægeansvarsforsikring dækker ikke afløb for eventuelle tidligere fejl, der er sket i din praksis.

Er lægeansvarsforsikring det samme som erhvervsansvarsforsikring?

Nej, du skal derfor ikke opsige din erhvervsansvarsforsikring udelukkende på grund af lægeansvarsforsikringen.

Dækker lægeansvarsforsikringen også mit hovederhverv, som er ansættelse på et privathospital?

Nej, privathospitalet skal tegne en forsikring for personalet. 

En gang i mellem er jeg stævnelæge ved et idrætsarrangement. Dækker lægeansvarsforsikringen der?

Ja, med mindre du er fastansat som klublæge.