50 år med PLO

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) fylder i december 2017 50 år. PLO er en landsdækkende organisation, hvis formål er at varetage de praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser. PLO indgår overenskomster og aftaler på vegne af de praktiserende læger. Sådan så det også ud for 50 år siden.

PLO fra begyndelsen

PLO blev stiftet d. 3. december 1967 på et møde på Nyborg Strand. Det skete på baggrund af et stærkt ønske fra lægerne i provinsen, hvorimod københavnerlægerne ikke fra starten ville være med. De følte sig ikke på samme måde, som kollegaerne på landet, trængt af lægemanglen og arbejdede desuden efter en anden overenskomst med de daværende sygekasser end provinslægerne.

Det lykkedes dog at få københavnerlægerne med, og i mange år forhandlede PLO overenskomst for både københavnerlægerne og provinslægerne. Fra 1987 blev provinslægernes overenskomst dog udstrakt til også at gælde for de praktiserende læger i hovedstaden. 

Forhistorien til dannelsen af PLO var lang. Da Den Almindelige Danske Lægeforening (DADL) i 1857 blev dannet, havde over halvdelen af medlemmerne almen praksis som deres hovederhverv.

Læger i uddannelsesstillinger fik allerede i 1904 deres egen forening (Foreningen Af Yngre Læger), men forhandlinger af overenskomster og andre forhold af betydning for praktiserende læger blev i mange år fortsat håndteret i DADL's regi.

Dannelsen af PLO afspejlede, at mange læger følte, at faget almen praksis var i krise. Og PLO's etablering markerede det foreløbige højdepunkt i genetableringen af en styrket almen praksis.

Den nye forening arbejdede fra starten i to spor:

Dels for bedre arbejdsvilkår og honorering gennem overenskomstforhandlingerne. Dels for en øget professionalisering via en styrket og udbygget uddannelse til praktiserende læge. Især det sidste i et tæt samarbejde med det videnskabelige selskab DSAM. Et samarbejde, der blandt andet har resulteret i oprettelsen i 1994 af almen medicin som et selvstændigt lægespeciale.

Da PLO blev dannet, kunne enhver læge nedsætte sig i almen praksis efter 12 måneders turnus. I dag er det et krav for at virke som praktiserende læge, at man er uddannet speciallæge i almen medicin. Og der er etableret forskningsenheder for almen praksis ved universiteterne i både København, Aarhus, Odense og Aalborg.

(Kilde: Nick Nylands 'Alment praktiserende læger i Danmark 1900-2000' og 'Praktiserende Lægers Organisation 1967-1992', udgivet af Månedsskrift for Praktisk Lægegerning)

PLO fylder i december 2017 50 år


PLO som en bro

PLO var tre år gammel som organisation, da daværende praktiserende læge og senere Mahlerprismodtager Gert Almind blev medlem. Han holdt under Lægedage 2017 en festtale for PLO, hvor han sammenlignede organisationen med en bro:

"En bro mellem praktiserende læger og samfundet. PLO er også meget andet. Et samlingssted og kraftcenter. Men brofunktionen er den vigtigste." 

Du kan gense Gert Alminds tale eller læse festtalen i pdf-format her

Andreas Rudkjøbing: Tillykke til PLO med de første 50 år

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, skriver i lederen i årets sidste udgave af Ugeskrift for Læger, at "det er svært at forstå, at PLO ikke »har været der altid«, men faktisk blot er midaldrende".

Han tilføjer, at der i den grad er grund til at fejre PLO's jubilæum: "For i løbet af sit relativt korte liv har PLO i høj grad bidraget til, at praktiserende læger har fået en stærkere rolle i sundhedsvæsenet end tidligere".

Se hele Andreas Rudkjøbings leder i Ugeskrift for Læger.

Sundhedstoppen ønsker tillykke 

PLO har i forbindelse med jubilæet modtaget en række videoer fra fremtrædende folk fra sundhedsvæsenet. Dem kan du se nedenunder.

PLO 50 år

PLO er som en spændstig kvinde, mener formand for Danske Regioner Bent Hansen i anledning af PLO's 50 års jubilæum. 

PLO 50 år

Patienterne glemmer aldrig, hvor vigtige de praktiserende læger er, siger adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen i anledning af PLO's 50 års jubilæum.

PLO 50 år

Kommunerne ser frem til et endnu tættere samarbejde med de praktiserende læger, siger formand for KL's Social- og Sundhedsudvalg Thomas Adelskov i anledning af PLO's jubilæum.

PLO 50 år

Hold op, hvor er der sket meget på de 50 år, mener Lægeforeningens formand Andreas Rudkjøbing i anledning af PLO's 50 års jubilæum i december 2017.