120-sygedags-erklæring

Indeks 
120-sygedags-erklæring
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Tjenestemandsarbejdsgiver
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
04.01.2015
Forklaring 

Lægeerklæringen skrives på lægens eget brevpapir. Inden udfærdigelse af denne erklæring er det vigtigt at få oplyst patienten ansættelsesstatus. Dette kan med fordel gøres allerede ved tidsbestillingen, da patienter ofte er usikre over for deres ansættelsesforhold.

Ansatte under Funktionærloven

Lægeerklæringen må ikke udfærdiges, da det ville være et brud på Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet. Arbejdsgivere har efter § 11 i denne lov ikke ret til at anmode om eller modtage og gøre brug af fuldmagt til indhentning af helbredsoplysninger. Læger m.v. må tilsvarende ikke videregive helbredsoplysninger omfattet af denne lov til andre end den person, som oplysningerne angår.

Ansatte under Staten

Ifølge Tjenestemandsloven skal medarbejdere efterkomme kravet om 120 sygedageserklæringen. Lægeerklæringen sendes i lukket kuvert - stilet til lægelig medarbejder i den pågældende instans eller til Nævnet for Helbredsbedømmelse i Tjenestemandssager. Aktuelt samtykke fra patienten skal være vedlagt anmodningen.Regning skrives på lægens eget brevpapir og sendes direkte til arbejdsgiveren.