Spørgsmål

10% fraværsreglen

Er du væk fra din uddannelsesstilling pga. sygdom, graviditet, barsel eller har du orlov til børnepasning i mere end 10 % af uddannelsesforløbet, bliver uddannelsen forlænget med hele fraværet. Ferie regnes ikke med i de 10 %.