10% fraværsregel

I uddannelsesstillinger kan man have op til 10 % fravær fra stillingen, uden at det får konsekvenser for godkendelse af forløbet. Fravær her regnes som:

  • sygdom
  • graviditet og barselsorlov
  • omsorgsdage

  • anden orlov

Ferie regnes ikke som fravær.

Fravær på mere end 10 %

Sundhedsstyrelsen har bestemt, at man ved fravær på mere end 10 % i en uddannelsesstilling skal have en forlængelse, så man får den fulde tid. Dvs. hvis en reservelæge er i en stilling af fx 12 måneders varighed og har haft forældreorlov i 2 måneder, så udgør fraværet mere end 10 % af uddannelsesstillingens varighed. Stillingen skal derfor forlænges med 2 måneder, så den pågældende får sin fulde uddannelsestid.

En sådan forlængelse eller erstatningsansættelse skal ikke opfylde det normale krav om, at uddannelsesstillinger skal være af mindst 6 måneders (3 måneder for turnus/sideuddannelse) varighed for at tælle, idet forlængelsen/erstatningsansættelsen ikke regnes som et selvstændigt uddannelseselement men som en del af den oprindelige ansættelse.

Normalt vil en erstatningsansættelse finde sted på den oprindelige afdeling, og man vil følge det hidtidige uddannelsesprogram. Det plejer at være afdelingen i samarbejde med videreuddannelsessekretariatet, der står for det praktiske.

Utilfredsstillende uddannelsesforhold

Hvis der er tvivl - enten hos den enkelte yngre læge eller hos den uddannelsesansvarlige overlæge - om uddannelseselementet kan gennemføres tilfredsstillende, skal denne tvivl "på bordet" senest inden slutevalueringssamtalen, men selvfølgelig helst så hurtigt som muligt, så man i fællesskab kan gøre noget ved problemerne.

Tvivl kan resultere i to ting: "indledende foranstaltninger" og, hvis det ikke virker/bringer uddannelsesforløbet på rette kurs igen: "manglende godkendelse".