Her kan du søge fritekst i attestfortegnelsen på attestnavn/emne, stikord og på forklaringsfeltet

  

Stikord knyttet til attesterne

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
Klik på overskriften for at sortere
Stikord Attestnavn/emne ID-nr. Honorar Opdateret Forklaring
120-sygedages- erklæring  120-sygedags- erklæring     Regning  01-04-2015  Lægeerklæringen skrives på lægens eget brevpapir. ... 
a-kasse-attester  Rådighed   06.04.01.02  472 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes, når A-kassen ønsker dokumentati... 
a-kasse-attester  Fysisk vold  06.04.03.02  472 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes, når arbejdstageren har været ud... 
a-kasse-attester  Arbejdsophør/ afvisning  06.04.02.03  472 kr.  01-04-2016  Patienten medbringer blanketten fra A-kassen.
A... 
adoptionsattest  Adoptionsattest    Regning  01-04-2015  Attestudvalget har ingen aftale om Adoptionsattest... 
afbestilling af rejse, attest til  FP 910 Rejseforsikringsattest - afbestilling af rejse 
04.03.01.04  521 kr.  23-06-2016  Attesten er blevet revideret.

Attesten kan in... 

afleveringsfrister  Afleveringsfrister for attester      01-04-2015  Der er i det Socialt-lægelige samarbejde aftalt af... 
aktindsigt  Aktindsigt      01-04-2015  Patientens ret til aktindsigt udspringer af Sundhe... 
alkoholklinikker, optagelsesattest  Alkoholklinikker, attest til optagelse på  06.06.01.01.  327 kr.  01-04-2016   
ambulanceflyvning, patientledsagelse  Ambulanceflyvning/ patientledsagelse    01-04-2016  Overenskomstspørgsmål behandles i FAYL, mens de me... 
anmeldelse af lægemiddelskade  Anmeldelse af lægemiddelskade til Patienterstatningen (tidl. Patientforsikringen)      01-04-2015  Reglerne i Lov om erstatning for lægemiddelskader ... 
ansættelse, helbredsoplysninger ved privat  Ansættelse, helbredsoplysninger ved privat    Regning  01-04-2015  Ansættelsesattester til private virksomheder må if... 
ansættelsesattest  Københavns Kommune, helbredsattest - med farvesans- undersøgelse  06.03.02.01  797 kr.  01-04-2016   
ansættelsesattest  Københavns Kommune, helbredsattest - uden farvesans- undersøgelse  06.03.01.01  693 kr.  01-04-2016   
ansøgning om dansk indfødsret  Lægeerklæring til brug ved Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets behandling af ansøgninger om dansk indfødsret 
03.20.11.03  Regning  31-05-2016   
ansøgning om dansk indfødsret - statsforvaltningen  Lægeerklæring til brug ved statsforvaltningens behandling af erklæringer om dansk indfødsret 
03.20.12.01.  efter regning  01-04-2016  Lægeforeningens Attestudvalg har indgået aftale pr... 
arbejdsbetinget lidelse, anmeldelse til arbejdstilsynet og arbejdsskadestyrelsen  Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af erhvervssygdom  03.01.01.01  207 kr.  01-04-2016  Ved formodning om en erhvervssygdom har lægen plig... 
arbejdsformidlingen, attest til  Arbejdsformidlingen, helbredsoplysninger til      01-04-2015  Der findes to situationer, hvor der er eksempel på... 
arbejdsophør/ afvisning, a-kasse-attest  Arbejdsophør/ afvisning  06.04.02.03  472 kr.  01-04-2016  Patienten medbringer blanketten fra A-kassen.
A... 
arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse  Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af erhvervssygdom  03.01.01.01  207 kr.  01-04-2016  Ved formodning om en erhvervssygdom har lægen plig... 
arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af arbejdsulykke  Arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af arbejdsulykke    01-04-2015  Foretages normalt af arbejdsgiver, ikke honorar ti... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 010 lægeerklæring l  ASK 010 Lægeerklæring I 
03.11.01.03  572 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 020 generel funktionsattest  ASK 020 Generel funktionsattest 
03.11.20.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 210 psykiske følger  ASK 210 Psykiske følger 
03.11.21.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 220 øje  ASK 220 Øje 
03.11.22.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 230 nakke-hals  ASK 230 Nakke-hals 
03.11.23.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 240 brystryg og lænderyg  ASK 240 Brystryg og lænderyg 
03.11.24.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 280 brok  ASK 280 Brok 
03.11.28.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 290 hørelse  ASK 290 Hørelse 
03.11.29.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 310 skulderled/overarm  ASK 310 Skulderled/overarm 
03.11.31.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 320 albueled  ASK 320 Albueled 
03.11.32.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 330 underarm  ASK 330 Underarm 
03.11.33.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 340 håndled  ASK 340 Håndled 
03.11.34.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 350 fingre  ASK 350 Fingre 
03.11.35.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 410 hofte/lårben  ASK 410 Hofte/lårben 
03.11.41.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 420 knæled  ASK 420 Knæled 
03.11.42.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 430 underben  ASK 430 Underben 
03.11.43.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdsskadestyrelsen, ask 440 fodled  ASK 440 Fodled 
03.11.44.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
arbejdstilsynet, anmeldelse af arbejdsbetinget lidelse  Arbejdstilsynet/Arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af erhvervssygdom  03.01.01.01  207 kr.  01-04-2016  Ved formodning om en erhvervssygdom har lægen plig... 
arbejdsulykke, anmeldelse til arbejdsskadestyrelsen  Arbejdsskadestyrelsen, anmeldelse af arbejdsulykke    01-04-2015  Foretages normalt af arbejdsgiver, ikke honorar ti... 
ask 010 lægeerklæring l  ASK 010 Lægeerklæring I 
03.11.01.03  572 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 020 generel funktionsattest  ASK 020 Generel funktionsattest 
03.11.20.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 210 psykiske følger  ASK 210 Psykiske følger 
03.11.21.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 220 øje  ASK 220 Øje 
03.11.22.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 230 nakke-hals  ASK 230 Nakke-hals 
03.11.23.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 240 brystryg og lænderyg  ASK 240 Brystryg og lænderyg 
03.11.24.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 280 brok  ASK 280 Brok 
03.11.28.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 290 hørelse  ASK 290 Hørelse 
03.11.29.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 310 skulderled/overarm  ASK 310 Skulderled/overarm 
03.11.31.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 320 albueled  ASK 320 Albueled 
03.11.32.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 330 underarm  ASK 330 Underarm 
03.11.33.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 340 håndled  ASK 340 Håndled 
03.11.34.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 350 fingre  ASK 350 Fingre 
03.11.35.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 410 hofte/lårben  ASK 410 Hofte/lårben 
03.11.41.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 420 knæled  ASK 420 Knæled 
03.11.42.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 430 underben  ASK 430 Underben 
03.11.43.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
ask 440 fodled  ASK 440 Fodled 
03.11.44.02  1.145 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har sammen med Arbejdsskadestyrelse... 
au pair, attester til  Au pair-attest    Regning  01-04-2015  Der findes adskillige bureauer, som formidler Au-p... 
befordringsfradrag  Befordringsfradrag, dokumentation til Skat      01-04-2015  Attestudvalget har henvendt sig til Skattestyrelse... 
begyndelsesattest  FP 300 Begyndelsesattest 
04.04.30.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
betalingsfrister, attestmodtagere  Betalingsfrister (stat, kommuner, forsikringsselskaber)      01-04-2015  Staten: betales ved attestens modtagelse og... 
bloddonerunder- søgelse  Blodprøver, spiritus m.v., bloddonorer, sportsarrangementer m.v.    Regning  01-04-2016  Honorar efter regning... 
blodprøve - spiritus/lig  Blodprøve, spiritus, lig m.v.    Regning  01-04-2015  Honorar efter regning. Det er den lægelige arbejds... 
blodprøve, faderskabssag (under normale vilkår)  Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold)  03.02.11.01  296 kr.  01-04-2016  Blodprøve foretages oftest hos egen læge. Honorare... 
blodprøve, faderskabssag (under specielle forhold)  Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold)  03.02.12.01  444 kr.  01-04-2016  Blodprøve i faderskabssager foretages oftest hos e... 
blodtryksattest  FP 200 Blodtryksattest 
04.02.11.01  UDGÅET  01-04-2016  Supplerende attest til helbredsattest ved forsikri... 
boksekampe, attest forud for  Boksekampe, attest forud for    Regning  01-04-2015  Dansk Bokseunion har udformet en blanket, hvorpå l... 
boreplatforme, offshore - røgdykker helbredsattest  MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.31.03  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
boreplatforme, offshore - røgdykker helbredsattest  AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.34.02  1.381 kr  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
boreplatforme, offshore - røgdykker helbredsattest  DONG, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.32.02  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
boreplatforme, offshore - røgdykker helbredsattest  DANOP, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.33.02  1.381 kr.  01-04-2015  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
D... 
boreplatforme, offshore helbredsattest  MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.21.03  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
boreplatforme, offshore helbredsattest  DANOP (Dansk Operatørselskab), helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.23.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
boreplatforme, offshore helbredsattest  AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.24.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
boreplatforme, offshore helbredsattest  DONG, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.22.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
børn og unge under 13 år - attest vedr. arbejde  Børn og unge under 13 år - attest vedr. arbejde    Regning  01-04-2013  Attesten følger et EU-direktiv fra 1994, og det er... 
cpr/se/cvr-numre  Lægers cpr/se/cvr-numre      01-04-2013  Attestudvalget har en aftale med Statsskattedirekt... 
dagpengeattest, kronisk sygdom læ225  Attest vedr. kronisk sygdom, LÆ 225  01.02.11.03  159 kr. (303 kr.)  01-04-2016  Attesten anvendes, hvor den ansatte på grund af la... 
danmark - lægelige oplysninger til sygeforsikring  Sygeforsikringen danmark  04.07.01.01  Regning  01-04-2016  Ved indmeldelse i sygeforsikringen "danmark" udfyl... 
dansk tandlægeforening, mellemattest  Mellemattest, Tandlægernes Tryghedsordninger  06.01.32.02  1.036 kr.  01-04-2016   
danske tandlægeforening, begyndelsesattest  Begyndelsesattest, Tandlægernes Tryghedsordninger  06.01.31.02  519 kr.  01-04-2016   
detentions- undersøgelse  Detentionsundersøgelse 
03.07.21.02  Regning  01-04-2016  Lægeerklæringen afgives på grundlag af en samlet k... 
diabetikere, hjælpeudstyr til tabletbehandlede  Diabetikere, hjælpeudstyr til tabletbehandlede      01-04-2015  Tabletbehandlede diabetikere kan nu få komm... 
domstolsstyrelsen  Lægeattest til dokumentation af sygdom som lovligt forfald ved møde i retten 
03.08.66.01  Regning  01-04-2016  Attesten er aftalt med Domstolsstyrelsen. Hvor en ... 
dødsattest, kopi til forsikringsselskab  Kopi af dødsattest til forsikringsselskaber  06.08.01.01  Regning  01-04-2016  Dødsattesten kan skrives af enhver læge (med autor... 
eksamen-sygemelding  Sygemeldinger i forbindelse med eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter på fri-attest (lægens brevpapir)    Regning  01-04-2015  Attesten er udgået 1. august 2005. ... 
elever, sygemeldinger m.m.  Elever, sygemeldinger mm.      01-04-2015  Elevstillinger følger Funktionærloven (hvis ikke a... 
enkelttilskud - medicin  Enkelttilskud til medicin      01-04-2015  Honorar for lægers arbejde med at skrive ansøgning... 
erhvervsdykkerattest  Erhvervsdykkerattest    Regning  01-04-2015  Attesten er ikke aftalt med Lægeforeningen.... 
ericsson danmark a/s, helbredsattest  Ericsson Danmark A/S, helbredsattest ifm. medarbejdere der arbejder i master og antenner 
06.02.55.01  833 kr.  01-04-2016  Lægeforeningen Attestudvalg og Ericsson Danmark A/... 
erstatningsnævnet  Lægeerklæring til Erstatningsnævnet  03.18.01.01  948 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes når Erstatningsnævnet indhenter ... 
faderskabssag, blodprøve(under normale vilkår)  Blodprøve i faderskabssag (under normale forhold)  03.02.11.01  296 kr.  01-04-2016  Blodprøve foretages oftest hos egen læge. Honorare... 
faderskabssag, blodprøve(under specielle forhold)  Blodprøve i faderskabssag (under specielle forhold)  03.02.12.01  444 kr.  01-04-2016  Blodprøve i faderskabssager foretages oftest hos e... 
falck-abonnement  Falck-abonnement    Regning  01-04-2012  Der foreligger en aftale fra 1992 med Falck i for... 
falcks redningskorps, helbredsattest  Falcks Redningskorps, helbredsattest    Regning  01-04-2013  Falck (som er en privat virksomhed) anvender en he... 
ferie og sygdom, attestation af   Ferie og sygdom, attestation      01-04-2013  I visse situationer retter arbejdsgivere selv henv... 
fertilitetsbehandling  Fertilitetsbehandling      01-04-2013  Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling bet... 
fiskeindustrien, helbredsattest v. ansættelse  Fiskeindustrien, helbredsattest for personer, der ansættes i  03.10.01.01  324 kr.  01-04-2016  Lægeattesten udspringer af et EU-direktiv, som for... 
flyvemedicinsk undersøgelse  Generel flyvemedicinsk undersøgelse, SLV og flyvemedicinsk undersøgelse  03.12.11.02  Regning  01-04-2016  Attesten kan kun udføres af autoriserede luftfarts... 
folkeskolen, attest om sygefravær  Folkeskolen, attest om sygefravær    Regning  01-04-2015  Der er ikke aftalt attester til Folkeskolen - hver... 
forsikringserklæring  FP 610 Forsikringserklæring - Lægens svar 
04.09.01.02  Regning  01-04-2015  Læger afgiver helbredsoplysninger via "Forsikrings... 
forslag til socialmedicinsk sagsbehandling læ165  Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling, LÆ 165  01.01.41.03  0 kr.  01-04-2016  Attesten skal ligge i lægens konsultation og benyt... 
forsvarets henvisning af værnepligtige  Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra Forsvarets Sundhedstjeneste  03.03.11.01  Regning  01-04-2016  Ingen tilbagemelding til Forsvaret, men oplysninge... 
fp 100 helbredsattest  FP 100 Helbredsattest 
  1.287 kr.  23-06-2016  Det er aftalt med Forsikring & Pension, at FP 100 ... 
fp 140 gruppeliv - helbredsattest  FP 140 Gruppeliv - Helbredsattest 
04.01.02.02  632 kr.  23-06-2016  Grunden til at forsikringssøgende selv skal betale... 
fp 150 forsikring - almen helbredsattest  FP 150 Forsikring - Almen Helbredsattest 
04.01.51.02  UDGÅET  01-04-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 200 blodtryksattest  FP 200 Blodtryksattest 
04.02.11.01  UDGÅET  01-04-2016  Supplerende attest til helbredsattest ved forsikri... 
fp 220 blodtryks- og lipidattest  FP 220 Blodtryks- og lipidattest 
04.02.17.01  Regning  23-06-2016  En ny Blodtryks- og lipidattest FP 220 træder i kr... 
fp 300 begyndelsesattest  FP 300 Begyndelsesattest 
04.04.30.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 350 statusattest til forsikring  FP 350 Statusattest til forsikring 
04.04.35.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 360 statusattest til forsikring - nakke og hals  FP 360 Statusattest til forsikring - Nakke og hals 
04.04.36.02  Regning  23-06-2016  Ny attest.

Attesten afløser "Mellemattest" og ... 

fp 401 lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1  FP 401 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1 
04.05.01.03  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 402 lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2  FP 402 Lægeattest ved nedsat erhvervsevne 2 
04.05.02.03  821 kr.  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 410 funktionsattest  FP 410 Funktionsattest 
04.04.41.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 420 funktionsattest - bryst og lænderyg  FP 420 Funktionsattest - Bryst og lænderyg 
04.05.42.01  Regning  23-06-2016  Attesten er ny pr. 1. april 2010 og indgår i sætte... 
fp 430 funktionsattest - skulder, overarm og albue  FP 430 Funktionsattest - Skulder, overarm og albue 
04.05.43.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 440 funktionsattest - underarm og håndled  FP 440 Funktionsattest - Underarm og håndled 
04.05.44.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 450 funktionsattest - fingre  FP 450 Funktionsattest - Fingre 
04.05.45.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 460 funktionsattest - hofte og lår  FP 460 Funktionsattest - Hofte og lår 
04.05.46.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 470 funktionsattest - knæ  FP 470 Funktionsattest - Knæ 
04.05.47.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 480 funktionsattest - fod og underben  FP 480 Funktionsattest - Fod og underben 
04.05.48.02  Regning  23-06-2016  Attesten indgår i det reviderede (efteråret 2005) ... 
fp 490 funktionsattest - tæer - mellemfod - fodrod  FP 490 Funktionsattest - Tæer - mellemfod - fodrod 
04.05.49.01  Regning  23-06-2016  Attesten er ny pr. 1. april 2010 og indgår i sætte... 
fp 500 forsikringsattest - øje  FP 500 Funktionsattest - Øje 
04.05.50.01  Regning  23-06-2016  Attesten er ny pr. 1. april 2010 og indgår i sætte... 
fp 510 funktionsattest - hørelse  FP 510 Funktionsattest - Hørelse 
04.05.51.01  Regning  23-06-2016  Attesten er ny pr. 1. april 2010 og indgår i sætte... 
fp 610 forsikringserklæring  FP 610 Forsikringserklæring - Lægens svar 
04.09.01.02  Regning  01-04-2015  Læger afgiver helbredsoplysninger via "Forsikrings... 
fp 710 sundhedsforsikringsattest  FP 710 Sundhedsforsikringsattest 
04.10.01.01.  618 kr.  25-06-2016  Der er indgået aftale om dette med Forsikring & Pe... 
fp 910 lægeattest i forbindelse med afbestilling af rejse  FP 910 Rejseforsikringsattest - afbestilling af rejse 
04.03.01.04  521 kr.  23-06-2016  Attesten er blevet revideret.

Attesten kan in... 

fpt 001 lægeattest til forsvarets arbejdsskade- og erstatningskontor  FPT 001 Lægeattest vedr. ulykkestilfælde eller sygdom 
03.03.21.01  747 kr.  01-04-2016  Attestudvalget har indgået aftale med Forsvarets P... 
fraværsmelding, gravide  Fraværsmelding, gravide      01-04-2013  Ved fraværsmelding i forbindelse med graviditet sk... 
fritagelsesattest, idrætsundervisning i gymnasiet/hf  Idrætsundervisning i gymnasiet og HF, lægeattest til fritagelse for      01-04-2015  Attesten er udgået 1. august 2005.... 
fritagelsesattest, sikkerhedssele  Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af  06.05.01.01  Regning  01-04-2016  Bekendtgørelsen om brug af sikkerhedsseler m.v. er... 
fritagelsesattest, styrthjelm  Styrthjelm, lægeattest til fritagelse for brug af  06.05.02.01  Regning  01-04-2016  Særskilt attest - som tidligere var inkluderet fri... 
fysioterapi, vederlagsfri  Fysioterapi, vederlagsfri      01-04-2013  Denne blanket er en indstilling til vederlagsfri f... 
fysisk vold, attest til a-kasse  Fysisk vold  06.04.03.02  472 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes, når arbejdstageren har været ud... 
fødselstidspunkt - forventet  Fødselstidspunkt - forventet      01-04-2013  Arbejdsgiveren har krav på fra den gravide medarbe... 
generel flyvemedicinsk undersøgelse  Generel flyvemedicinsk undersøgelse, SLV og flyvemedicinsk undersøgelse  03.12.11.02  Regning  01-04-2016  Attesten kan kun udføres af autoriserede luftfarts... 
generel helbredsattest læ 145  Generel helbredsattest, LÆ145  01.01.22.03  1.611 kr. (2.059 kr. m. tolk)  01-04-2016  Honorar på 2.036 kr. gælder når der i forbindelse ... 
genindlæggelse af sindslidende, attest til  Sindslidende, attest til genindlæggelse på samme hospital  06.07.02.01  295 kr.  01-04-2016  Da det er lægen, som på eget initiativ og i behand... 
gymnasiet/hf, attest til fritagelse fra idrætsundervisning  Idrætsundervisning i gymnasiet og HF, lægeattest til fritagelse for      01-04-2015  Attesten er udgået 1. august 2005.... 
habilitet  Habilitet      01-04-2013  I relation til behandling af familiemedlemmer har ... 
handicapkørelse, attest til  Handicapkørsel, attest til    Regning  01-04-2013   
helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse  Helbredsbetinget humanitær opholdstilladelse, Lægeattest til brug ved ansøgning om 
03.20.03.01  Regning  01-04-2016  Lægeforeningens Attestudvalg har med Integrationsm... 
helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum  Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum  03.20.01.01  Regning  01-04-2016  Der fremsendes en anmodningsblanket, hvori rekvire... 
helbredsgodkendelse af jernbanepersonel, attest til  Helbredsgodkendelse, attest til brug for 
03.13.51.02  Regning  01-04-2016  Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse a... 
helbredsoplysninger, funktionærer  Helbredsoplysninger / funktionærer      01-04-2015  Efter bestemmelserne i Lov om brug af helbredsoply... 
hiv-antistofattest  HIV-antistofattest 
04.02.03.01  Regning  23-06-2016  Attesten er aftalt med Forsikring & Pension (F&P) ... 
hjemmeværnet (formular 1)  Formular I - Fra en speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin  03.04.01.01  679 kr.  01-04-2016   
hjemmeværnet (formular 2)  Formular II - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse  03.04.02.01  317 kr.  01-04-2015   
hjemmeværnet (formular 3)  Formular III - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse  03.04.03.01  674 kr.  01-04-2015   
hjemmeværnet (formular 4)  Formular IV - Fra en speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge samt speciallæge i almen medicin  03.04.04.01  269 kr.  01-04-2015   
hjemmeværnet (formular 5)  Formular V - For en undersøgelse af mindre omfang  03.04.05.01  184 kr.  01-04-2016   
honorarer, betaling gebyrer mv.  Honorarer, betaling, gebyrer mv.      01-04-2013  Staten: betales ved attestens modtagelse og... 
høreskader  Høreskader, supplerende attest til  03.11.21.01  544 kr.  01-04-2016   
idrætsundervisning, fritagelse for (gymnasiet/hf)  Idrætsundervisning i gymnasiet og HF, lægeattest til fritagelse for      01-04-2015  Attesten er udgået 1. august 2005.... 
idrætsundervisning, fritagelse for, folkeskolen  Idrætsundervisning, fritagelse for, folkeskolen    Regning  01-04-2015  Der er ikke aftalt attester til Folkeskolen - hver... 
indlæggelse af sindslidende, attest til  Sindslidende, attest til første indlæggelse  06.07.01.01  797 kr.  01-04-2016   
interkollegial udveksling af lægelige oplysninger  Interkollegial udveksling af lægelige oplysninger      01-04-2013  Ved interkollegial udveksling af lægelige oplysnin... 
ioniserende stråling, lægeattest ved arbejde med  Lægeattest ved arbejde med ioniserende stråling  03.01.11.01  Regning  01-04-2016  Attesten er aftalt med Arbejdstilsynet. Honoraret ... 
jernbanepersonel, attest til brug for helbredsgodkendelse  Helbredsgodkendelse, attest til brug for 
03.13.51.02  Regning  01-04-2016  Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse a... 
jernbanepersonel, helbredsattest for  Øjenlægeattest for jernbanepersonel 
03.13.53.02  Regning  01-04-2016  Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse a... 
jordbrugsattester - landbruget, vikarordninger  Jordbrugsattest - attest til brug ved vikarordninger inden for jordbruget  06.01.21.01  Regning  01-04-2016  Der findes to lægeerklæringer til brug for vikarbi... 
journaloplysninger, speciallæge læ 115  Journaloplysninger fra speciallægepraksis, LÆ 115  01.01.02.03  186 kr.  01-04-2016   
journaloplysninger, sygehus læ 105  Journaloplysninger fra sygehus, LÆ 105  01.01.01.03  0 kr.  01-04-2016  Attesten må af kommunerne kun rekvireres fra sy... 
kapitalpensions- attest (livstruende sygdom)  Kapitalpensionsattest (livstruende sygdom)  03.16.01.01  Regning  01-04-2016  Attesten er aftalt med Skatteministeriet i 2000 og... 
kiropraktorer, henvisninger til/attester fra  Kiropraktorer, henvisninger til/attester fra      01-04-2013  Læger skal ikke skrive henvisning til kiroprakt... 
kriminalforsorgen - personundersøgelse jf. § 808  Kriminalforsorgen - personundersøgelse jf. § 808      01-04-2015  Kriminalforsorgen kan med hjemmel i Retsplejeloven... 
kritisk sygdom  Kritisk sygdom      01-04-2015  Flere forsikringselskaber tilbyder forsikring mod ... 
kronikertilskud  Medicintilskud, ansøgning til Lægemiddelstyrelsen    Flere satser  01-04-2013  Ansøgningen sendes til Lægemiddelstyrelsen. I tilf... 
københavns kommune helbredsattest med farvesans- undersøgelse  Københavns Kommune, helbredsattest - med farvesans- undersøgelse  06.03.02.01  797 kr.  01-04-2016   
københavns kommune helbredsattest uden farvesans- undersøgelse  Københavns Kommune, helbredsattest - uden farvesans- undersøgelse  06.03.01.01  693 kr.  01-04-2016   
kørekortattest  Kørekortsattest = motorattest    Regning  01-04-2016  Kørekortsattesten er ændret den 19. januar 2013 ... 
legatansøgninger - attestation på  Legatansøgninger - attestation på      01-04-2013  Patienter, som søger legater ifm. sygdom, rekreati... 
levnedsmiddel virksomheder, helbredsattester  Levnedsmiddel virksomheder, helbredsattest for personer, der ansættes og er ansat i  03.09.01.01  324 kr.  01-04-2016  Lægeattesten følger et ældre et EU-direktiv, som k... 
livstruende sygdom (kapitalpensions- attest)  Kapitalpensionsattest (livstruende sygdom)  03.16.01.01  Regning  01-04-2016  Attesten er aftalt med Skatteministeriet i 2000 og... 
luftfartspersonel, øjenlægeattest  Øjenundersøgelse, SLV  03.12.01.02  Regning  01-04-2016  Honoraret er efter regning.... 
luftfartspersonel, ørelægeattest  Øre-næse-hals undersøgelse, SLV  03.12.02.02  Regning  01-04-2016   
læ 100 erklæring om kommunens brug af anden aktør  LÆ 100 Erklæring om kommunens brug af anden aktør      16-3-2012  LÆ 100 er en erklæring fra kommunen om, at kommune... 
læ 105 journaloplysninger fra sygehus  Journaloplysninger fra sygehus, LÆ 105  01.01.01.03  0 kr.  01-04-2016  Attesten må af kommunerne kun rekvireres fra sy... 
læ 115 journaloplysninger fra speciallægepraksis  Journaloplysninger fra speciallægepraksis, LÆ 115  01.01.02.03  186 kr.  01-04-2016   
læ 125 statusattest  Statusattest, LÆ 125  01.01.11.03  414 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes af kommunen til indhentning af f... 
læ 135 specifik helbredsattest  Specifik helbredsattest, LÆ 135  01.01.21.03  830 kr. (med tolk 1.079 kr.)  01-04-2016  Attesten anvendes i almen praksis til indhentning ... 
læ 145 generel helbredsattest  Generel helbredsattest, LÆ145  01.01.22.03  1.611 kr. (2.059 kr. m. tolk)  01-04-2016  Honorar på 2.036 kr. gælder når der i forbindelse ... 
læ 155 speciallægeattest  Speciallægeattest, LÆ 155  01.01.31.03  Regning  01-04-2016  Der er ikke aftalt fast attestblanket til dette br... 
læ 165 forslag om socialmedicinsk sagsbehandling  Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling, LÆ 165  01.01.41.03  0 kr.  01-04-2016  Attesten skal ligge i lægens konsultation og benyt... 
læ 225 attest vedr. kronisk sygdom  Attest vedr. kronisk sygdom, LÆ 225  01.02.11.03  159 kr. (303 kr.)  01-04-2016  Attesten anvendes, hvor den ansatte på grund af la... 
læ 265 lægeattest til rehabiliteringsteam  LÆ 265 Lægeattest til Rehabiliteringsteam 
01.02.41.01  1.611 kr. (2.059 kr. m. tolk)  01-04-2016  Reform af førtidspension og flexjob. Denne lov er ... 
læ 275 lægeattest til klinisk funktion  LÆ 275 Lægeattest til klinisk funktion  01.02.51.01  særskilt aftale m. region  01-04-2016   
læ 285 attest til sygedagpengeopfølgning  LÆ 285 Attest til sygedagpengeopfølgning 
01.02.61.01.  1.036 kr.  01-04-2016  LÆ 285 er en del af den ny sygedagpengereform som ... 
lægebesøg, attestation af patienters fremmøde ved  Lægebesøg, attestation af patienters fremmøde ved      01-04-2013  Hvis den sikrede fremsætter ønske herom, skal der ... 
lægestempel  Lægestempel      01-04-2013  I "Almindelige regler for afgivelse af lægeerklæri... 
medical report  Medical Report      01-04-2013  "Medical Certificate" bruges både ifm. ansættelse,... 
medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje  Medicingivning i børneinstitutioner og dagpleje, attestation      01-04-2013  Sundhedsstyrelsens retningslinjer af 21.3.1983 om ... 
medicintilskud - ansøgning om enkelttilskud  Enkelttilskud til medicin      01-04-2015  Honorar for lægers arbejde med at skrive ansøgning... 
medicintilskud, ansøgning om  Medicintilskud, ansøgning til Lægemiddelstyrelsen    Flere satser  01-04-2013  Ansøgningen sendes til Lægemiddelstyrelsen. I tilf... 
mentalobservations erklæringer  Mentalobservations attester    Regning  01-04-2013  Mentalobservations erklæringer honoreres efter reg... 
moms på lægeattester  Moms på lægeattester      01-04-2015  Der henvises til særskilt information på Læger.dk ... 
montebello, attest til ansøgning om ophold  Montebello - attest til ansøgning om ophold      01-04-2013  Hidtil har der ved henvisning til Montebello skull... 
motorattest  Kørekortsattest = motorattest    Regning  01-04-2016  Kørekortsattesten er ændret den 19. januar 2013 ... 
mulighedserklæringen  Mulighedserklæringen  06.01.02.03  Regning  01-04-2016  Ny attest ved sygefravær fra den 5. oktober 2009. ... 
natarbejde, attester til   Natarbejde, attest til    Regning  01-04-2015  Grundlaget for helbredsundersøgelse af med¬ arbejd... 
nerveklinikker, optagelsesattest  Nerveklinikker, optagelsesattest  06.07.11.01  401 kr.  01-04-2016   
odense brandvæsen, attest til udrykningspersonel  Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel  06.02.52.01  714 kr.  01-04-2016  Denne attest er kun aftalt med Odense brandvæsen, ... 
offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest  DONG, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.32.02  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest  MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.31.03  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest  DANOP, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.33.02  1.381 kr.  01-04-2015  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
D... 
offshore-attest boreplatforme - røgdykker helbredsattest  AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.34.02  1.381 kr  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
offshore-attest boreplatforme helbredsattest  MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.21.03  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
offshore-attest boreplatforme helbredsattest  DANOP (Dansk Operatørselskab), helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.23.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
offshore-attest boreplatforme helbredsattest  AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.24.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
offshore-attest boreplatforme helbredsattest  DONG, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold  06.02.22.02  1.029 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
... 
opholdstilladelse eller visum  Helbredsbetinget opholdstilladelse eller visum  03.20.01.01  Regning  01-04-2016  Der fremsendes en anmodningsblanket, hvori rekvire... 
optagelsesattest, nerveklinikker  Nerveklinikker, optagelsesattest  06.07.11.01  401 kr.  01-04-2016   
optræningscentre  Optræningscentre      01-04-2013  Der er ikke indgået aftale om attester til brug fo... 
p-skilte for handicappede, lægeattest til ansøgning om  P-skilte for handicappede, lægeattest til ansøgning om      01-04-2013  Forskellige handicaporganisationer og HT-handicaps... 
patienterstatningen, anmoder om journaloplysninger  Patienterstatningen, anmodning om journaloplysninger      01-04-2015  Lægerne har pligt til at fremsende relevant journa... 
patienterstatningen, attest albue  Patienterstatningen, attest albue 
04.08.03.02  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest finger  Patienterstatningen, attest fingre 
04.08.04.02  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest fod  Patienterstatningen, attest fod 
04.08.05.02.  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest hofte  Patienterstatningen, attest hofte 
04.08.06.02.  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest knæ  Patienterstatningen, attest knæ 
04.08.07.02.  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest lår  Patienterstatningen, attest lår 
04.08.08.02.  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest skulder  Patienterstatningen, attest skulder 
04.08.09.02.  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest underarm  Patienterstatningen, attest underarm 
04.08.10.02  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, attest underben  Patienterstatningen, attest underben 
04.08.11.02  272 kr.  11-06-2016   
patienterstatningen, lægemiddelskadeerklæring  Patienterstatningen, Lægemiddelskadeerklæring 
04.08.02.02  683 kr.  11-06-2016   
patientledsagelse, ambulancekørsel mv.  Patientledsagelse, ambulancekørsel mv.      01-04-2016  Honorarene er minimumstakster, som reguleres årlig... 
patientskadeerklæring, uden supplerende attest  Patienterstatningen Patientskadeerklæring - uden supplerende attest 
04.08.01.02  683 kr.  11-06-2016   
pensionsstyrelsen  Pensionsstyrelsen, eu-attester    Regning  01-04-2013  Der findes flere forskellige typer blanketter til ... 
personlig assistance til handicappede personer, attest til arbejdsformidlingen  Personlig assistance til handicappede personer, attest til Arbejdsformidlingen      01-04-2013  Ved Lov om personlig assistance til handicapped... 
plejetilladelse, attest til ansøgere  Statusattest, LÆ 125  01.01.11.03  414 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes af kommunen til indhentning af f... 
politiaspirant, helbredsattest  Helbredsattest, politiaspirant  03.08.01.02  810 kr.  01-04-2016  Der er i 2004 udarbejdet ny attestblanket.... 
politiattest  Politiattest. Til retslig brug.  03.07.01.01  Regning  01-04-2016  Politiattester udfærdiget af privatpraktiserende l... 
privat ansættelse, helbredsattest  Helbredsattest til privat ansættelse      01-04-2013  Ansættelsesattester til private virksomheder må if... 
raskmeldinger  Raskmeldinger      01-04-2013  Eksisterer ikke - bortset fra patienter i farefuld... 
regioner, attester rekvireret af  Regionerne, helbredsoplysninger    Regning  01-04-2013  Der foreligger ingen attestaftaler med regionerne.... 
regler for afgivelse af lægeerklæring  Lægelov, habilitet, mv.      01-04-2013  I relation til behandling af familiemedlemmer har ... 
retslægeligt ligsyn  Retslægeligt ligsyn , attest udstedt ved  06.08.02.01  306 kr  01-04-2016  I forbindelse med politiets vurdering af, om der s... 
rettelser i aftalt attest  Rettelser i aftalt attest      01-04-2013  Såfremt en attestrekvirent anvender en blanket, so... 
rådighed, a-kasse-attest  Rådighed   06.04.01.02  472 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes, når A-kassen ønsker dokumentati... 
røgdykker, boreplatforme offshoreattest helbredsattest  DANOP, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.33.02  1.381 kr.  01-04-2015  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
D... 
røgdykker, boreplatforme offshoreattest helbredsattest  MÆRSK OLIE og GAS AS, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.31.03  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
røgdykker, boreplatforme offshoreattest helbredsattest  DONG, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.32.02  1.381 kr.  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
røgdykker, boreplatforme offshoreattest helbredsattest  AMARADA HESS A/S, helbredsattest ifm. offshore ansættelse og ophold inkl. røgdykkerattestation  06.02.34.02  1.381 kr  01-04-2016  Mærsk Olie & Gas A/S
AMARADA HESS A/S
DO... 
røgdykkerattest, brandvæsen  Røgdykkere, helbredsattest for  06.02.51.01  797 kr.  01-04-2016   
sessionsattester (formular 1)  Formular I - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse fra speciallæge, bortset fra øjen- og ørelæge  03.05.12.01  713 kr.  01-04-2015  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 1)  Formular I - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for henvisning til speciallæge eller sygehus  03.05.13.01  111 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 1)  Formular I - For en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse fra den værnepligtiges praktiserende læge  03.05.11.01  285 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 2)  Formular II - Til speciallæge i øjensygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser  03.05.22.01  271 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 2)  Formular II - Til speciallæge i øjensygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse  03.05.21.01  320 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 3)  Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser  03.05.32.01  271 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 3)  Formular III - Til speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme for en erklæring, der afgives efter aktuel undersøgelse  03.05.31.01  679 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 4)  Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra speciallæge bortset fra øjen- og ørelæge  03.05.42.01  289 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 4)  Formular IV - For en erklæring, der afgives på grundlag af journalmateriale fra tidligere foretagne undersøgelser fra den værnepligtiges praktiserende læge  03.05.41.01  289 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sessionsattester (formular 5)  Formular V - Fra den værnepligtiges praktiserende læge for en undersøgelse af mindre omfang  03.05.51.01  184 kr.  01-04-2016  Gælder for værnepligtige af begge køn... 
sikkerhedsattester  Sikkerhedsattest    Regning  01-04-2013  "Raskmelding" til ptt. i farefulde jobs fx. inden ... 
sikkerhedssele, attest til fritagelse  Sikkerhedssele, lægeattest til fritagelse for brug af  06.05.01.01  Regning  01-04-2016  Bekendtgørelsen om brug af sikkerhedsseler m.v. er... 
sindslidende, attest til første indlæggelse  Sindslidende, attest til første indlæggelse  06.07.01.01  797 kr.  01-04-2016   
sindslidende, genindlæggelse  Sindslidende, attest til genindlæggelse på samme hospital  06.07.02.01  295 kr.  01-04-2016  Da det er lægen, som på eget initiativ og i behand... 
socialmedicinsk sagsbehandling læ 165  Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling, LÆ 165  01.01.41.03  0 kr.  01-04-2016  Attesten skal ligge i lægens konsultation og benyt... 
speciallægeattest læ 155  Speciallægeattest, LÆ 155  01.01.31.03  Regning  01-04-2016  Der er ikke aftalt fast attestblanket til dette br... 
speciallægeerklæring  Speciallægeerklæring, generelt    Regning  01-04-2013  Speciallægeerklæringer til fx forsikringsselskaber... 
specifik helbredsattest læ 135  Specifik helbredsattest, LÆ 135  01.01.21.03  830 kr. (med tolk 1.079 kr.)  01-04-2016  Attesten anvendes i almen praksis til indhentning ... 
spiritusprøve, blodprøve  Blodprøver, spiritus m.v., bloddonorer, sportsarrangementer m.v.    Regning  01-04-2016  Honorar efter regning... 
spiritusprøve, blodprøve  Blodprøve, spiritus, lig m.v.    Regning  01-04-2015  Honorar efter regning. Det er den lægelige arbejds... 
sportsarrangementer  Blodprøver, spiritus m.v., bloddonorer, sportsarrangementer m.v.    Regning  01-04-2016  Honorar efter regning... 
sportsdykker attest  Sportsdykkerattest    Regning  01-04-2013  Ingen aftale med Lægeforeningen.

Der fi... 
stadeplads, attest til ansøgning  Stadeplads, lægeattest til brug for ansøgning om kommunal  06.03.03.01  233 kr.  01-04-2016  Attesten bruges ifm. med ansøgning af stade... 
statsforvaltning  Lægeerklæringer - STATSFORVALTNING    Regning  01-04-2013  Lægeforeningen har ingen aftale med statsforvaltni... 
statusattest læ 125  Statusattest, LÆ 125  01.01.11.03  414 kr.  01-04-2016  Attesten anvendes af kommunen til indhentning af f... 
styrthjelm, attest til fritagelse  Styrthjelm, lægeattest til fritagelse for brug af  06.05.02.01  Regning  01-04-2016  Særskilt attest - som tidligere var inkluderet fri... 
sundhedsforsikringsattest - fp 710 sundhedsforsikringsattest  FP 710 Sundhedsforsikringsattest 
04.10.01.01.  618 kr.  25-06-2016  Der er indgået aftale om dette med Forsikring & Pe... 
sygeforsikringen danmark, lægelige oplysninger til  Sygeforsikringen danmark  04.07.01.01  Regning  01-04-2016  Ved indmeldelse i sygeforsikringen "danmark" udfyl... 
sygemelding i ferieperiode  Ferie og sygdom, attestation      01-04-2013  I visse situationer retter arbejdsgivere selv henv... 
sygemelding i opsigelsesperiode  Sygemelding i opsigelsesperiode      01-04-2013  Patienter i opsagt stilling anmoder ofte lægen om ... 
sygemelding-eksamen  Sygemeldinger i forbindelse med eksamen ved universiteter og andre højere læreanstalter på fri-attest (lægens brevpapir)    Regning  01-04-2015  Attesten er udgået 1. august 2005. ... 
sygemelding/ gravide  Uarbejdsdygtighedserklæring, gravide    Regning  01-04-2013  Der skelnes mellem sygefravær, der ikke har relati... 
synsprøve, ansøger til officer i søværnet  Officerer i søværnet, synsprøve for øjenundersøgelse af ansøgere til  03.03.01.01  407 kr.  01-04-2016   
søfarende, synsprøveattest  Syns- og høreprøveattest for søfarende.  06.02.01.02  Regning  01-04-2016   
søfarende, uarbejdsdygtigheds erklæring  Søfarende, uarbejdsdygtigheds erklæring      01-04-2013  Der anvendes Mulighedserklæringen eller frihåndsat... 
søfartsattest  Søfartsattest  03.06.01.02  674 kr.  01-04-2016  Attesten må kun udstedes af autoriserede søfartslæ... 
tabletbehandling, hjælpeudstyr til diabetikere  Diabetikere, hjælpeudstyr til tabletbehandlede      01-04-2015  Tabletbehandlede diabetikere kan nu få komm... 
takster for forskellige forretninger  Takster for forskellige forretninger    Se teksten  01-04-2016  Ved bloddonorundersøgelser, sportsarrangementer, s... 
tandlægeforeningen, begyndelssesattest  Begyndelsesattest, Tandlægernes Tryghedsordninger  06.01.31.02  519 kr.  01-04-2016   
tandlægeforeningen, mellemattest  Mellemattest, Tandlægernes Tryghedsordninger  06.01.32.02  1.036 kr.  01-04-2016   
terminaltilskud  Medicintilskud, ansøgning til Lægemiddelstyrelsen    Flere satser  01-04-2013  Ansøgningen sendes til Lægemiddelstyrelsen. I tilf... 
tillidslægens attest politiet  Tillidslægens attest  03.08.11.01  247 kr.  01-04-2016   
tjenestemandsattest, ansættelse i privat firma  Helbredsattest til privat ansættelse      01-04-2013  Ansættelsesattester til private virksomheder må if... 
tjenestemandsattest, ansættelse i staten  Helbredsattest til brug ved ansættelse inden for Staten  03.02.01.01  513 kr.  01-04-2016  Når ansættelse inden for Staten sker efter Tjenest... 
tjenestemandsattest, kbh. kommune med farvesans- undersøgelse  Københavns Kommune, helbredsattest - med farvesans- undersøgelse  06.03.02.01  797 kr.  01-04-2016   
tjenestemandsattest, kbh. kommune uden farvesans- undersøgelse  Københavns Kommune, helbredsattest - uden farvesans- undersøgelse  06.03.01.01  693 kr.  01-04-2016   
tjenestemænd, 120-sygedages- erklæring  Tjenestemænd, 120-sygedageserklæring      01-04-2013  Lægeerklæringen udfærdiges på lægens eget brevpapi... 
told & skat  Befordringsfradrag, dokumentation til Skat      01-04-2015  Attestudvalget har henvendt sig til Skattestyrelse... 
truckcertifikat, regning attest til køreprøve  Truckcertifikat    Regning  01-04-2013  Kørekortattest anvendes... 
tvangsindlæggelse  Tvangsindlæggelse, attest ved  06.07.03.01  437 kr.  01-04-2016   
udbetaling danmark, ud 235  Udbetaling Danmark, UD 235, Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade. 
03.25.02.02  202 kr. (343 kr.)  01-04-2016  Udbetaling Danmark har pr. 1. december 2012 overta... 
uddannelsesministeriet lægeattest til  Uddannelsesministeriet, lægeattest til 
03.15.41.04  755 kr.  25-09-2016  I henhold til lov om statens uddannelsesstøtte (lo... 
udeblivelses- honorar  Udeblivelseshonorar      01-04-2013  Der er intet aftalt med Attestudvalget om honorar ... 
udrykningspersonel, helbredsattest til dong  DONG, helbredsattest til udrykningspersonel  06.02.32.01  1.381 kr.  01-04-2016  Attesten er aftalt med Attestudvalget, og der fore... 
udrykningspersonel, odense brandvæsen  Odense Brandvæsen, helbredsattest for udrykningspersonel  06.02.52.01  714 kr.  01-04-2016  Denne attest er kun aftalt med Odense brandvæsen, ... 
udvekslingsattester  Udvekslingsattester      01-04-2013  Der eksisterer en række forskellige og ofte ret de... 
vaccinationer  Vaccinationer      01-04-2013  Forebyggende vaccinationer er for patientens egen ... 
varighedsattest - varighedserklæring  Varighedserklæring    Regning  01-04-2013  En arbejdsgiver har efter Funktionærlovens § 5, s... 
vederlagsfri, fysioterapi  Fysioterapi, vederlagsfri      01-04-2013  Denne blanket er en indstilling til vederlagsfri f... 
værgemålsattest  Værgemålsattest  03.08.61.02  Regning  01-04-2016  Lægeforeningens Attestudvalg har med Civilstyrelse... 
værnepligtige, attest ved sygdom/orlov  Værnepligtige, attest ved sygdom/orlov      01-04-2013  Ved sygdom under tjenesten varetages lægetjenesten... 
værnepligtige, anmeldelse af skader til arbejdsskadestyrelsen  Værnepligtige, anmeldelse af skader til Arbejdsskadestyrelsen      01-04-2013  Skader, der kan henføres til tjenesten, skal snare... 
værnepligtige, henvisning fra forsvarets sundhedstjeneste  Undersøgelse af værnepligtige efter henvisning fra Forsvarets Sundhedstjeneste  03.03.11.01  Regning  01-04-2016  Ingen tilbagemelding til Forsvaret, men oplysninge... 
vævsprøver på lig  Vævsprøver på lig    Regning  01-04-2013  Forhandlingsmæssigt og overenskomstmæssigt behandl... 
øjenlægeattest for jernbanepersonel  Øjenlægeattest for jernbanepersonel 
03.13.53.02  Regning  01-04-2016  Attesten anvendes i forbindelse med undersøgelse a... 
øjenlægeattest, luftfartspersonel  Øjenundersøgelse, SLV  03.12.01.02  Regning  01-04-2016  Honoraret er efter regning.... 
ørelægeattest, luftfartspersonel  Øre-næse-hals undersøgelse, SLV  03.12.02.02  Regning  01-04-2016