« læger.dk
Web-tv  |   Kontakt  |   Presse  |   Abonnér  |   BMJ Learning  |   Links  |   Hjælp   english version
Ugeskrift for Læger

Avanceret søgning »
Abonner på Ugeskriftets Nyhedsbrev
Læger og habilitet
Ugeskriftet og Psykiatrien
Hvad laver lægen
Rejsebreve


Ugeskr Læger 2012;174(42):2554
Dansk Apopleksiregister
Statusartikel
Søren Paaske Johnsen, Annette Ingeman, Susanne Zielke & Palle Petersen

BAGGRUND

Behandlingen af patienter med apopleksi har gennemgået en rivende udvikling i de seneste årtier med gennemførelse af store, randomiserede kliniske studier og introduktion af nye behandlingsformer [1]. Dansk Apopleksiregister (tidligere NIP-apopleksi) er en tværfaglig landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som indeholder data og løbende offentliggør resultater om kvaliteten af diagnostik, behandling, pleje og tidlig rehabilitering hos patienter, der er indlagt med akut apopleksi.

FORMÅL

Formålet med databasen er at forbedre kvaliteten af behandlingen i Danmark af patienter med apopleksi via monitorering af implementeringen af nøgleanbefalinger fra de nationale kliniske retningslinjer.

RESULTATER

Dansk Apopleksiregister blev etableret i 2003, og der er siden indberettet ca. 100.000 patientforløb. Antallet af indikatorer er løbende blevet øget og omfatter p.t. 15 procesindikatorer og tre resultatindikatorer. Der indberettes årligt ca. 11.000 patientforløb, og kompletheden af patientregistreringen er høj, dvs. > 90% af alle relevante patienter. Der er sket en væsentlig fremgang for alle procesindikatorer, siden monitoreringen blev påbegyndt.

For en række procesindikatorer, herunder bl.a. tidlig indlæggelse på et apopleksiafsnit, trombocyt-hæmmende behandling af patienter med iskæmisk apopleksi uden atrieflimren, tidlig computertomografi/magnetisk resonans-skanning og indirekte synketest, er de fagligt fastsatte standarder, som afspejler resultater på bedste internationale niveau, opfyldt eller tæt ved at være opfyldt på både nationalt plan og i én eller flere regioner.

For andre procesindikatorer, f.eks. oral antikoagulansbehandling og tidlig mobilisering, er resultaterne endnu under de opsatte standarder. Tredivedagesmortaliteten befinder sig generelt på et tilfredsstillende lavt niveau.

DISKUSSION OG KLINISKE IMPLIKATIONER

Den markante stigning i andelen af patienter, som opfylder procesindikatorerne (Figur 1 ), tyder på, at den kontinuerlige indikatormonitorering og de tilknyttede auditaktiviteter har bidraget til en positiv udvikling i kvaliteten af den tidlige sundhedsfaglige indsats.

Betydningen af denne udvikling understreges af en række studier, der er baseret på data fra Dansk Apopleksiregister og har vist, at høj kvalitet i den tidlige behandling i form af opfyldelse af procesindikatorerne er associeret med lavere mortalitet, færre medicinske komplikationer og kortere indlæggelsestid [2-4].

KONKLUSION

Dansk Apopleksiregister udgør en værdifuld datakilde til belysning og udvikling af kvaliteten af sundhedsvæsenets tidlige indsats hos patienter med akut apopleksi i Danmark.


KORRESPONDANCE: Søren Paaske Johnsen, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Olof Palmes Alle 43, 8200 Aarhus N. E-mail: spj@dce.dk

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

LITTERATUR
  1. Dansk Selskab for Apopleksi. Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. 2009. www.dsfa.dk (sept 2011).
  2. Ingeman A, Pedersen L, Hundborg HH et al. Quality of care and mortality among patients with stroke: a nationwide follow-up study. Med Care 2008;46:63-9.
  3. Svendsen ML, Ehlers LH, Andersen G et al. Quality of care and length of hospital stay among patients with stroke. Med Care 2009;47:575-82.
  4. Ingeman A, Andersen G, Hundborg HH et al. Processes of care and medical complications in patients with stroke. Stroke 2011;42:167-72.UGESKRIFT FOR LÆGER
Ugeskriftet betinger sig ret til at opbevare og publicere artikler (tekst og illustrationer) også i elektronisk form, fx via cd-rom og Internettet.
Eftertryk eller anden mangfoldiggørelse af Ugeskriftets tekst og illustrationer er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra forfatter og redaktion og anførelse af Ugeskrift for Læger som kilde.
Gengivelse af informationer eller citater fra Ugeskriftet må tidligst offentliggøres på datoen (mandage) for det pågældende nummers udgivelse og med angivelse af Ugeskrift for Læger som kilde.

Ugeskrift for Læger    |    Kristianiagade 12    |    DK-2100 København Ø    |    Telefon:3544 8500    |    E-mail: ufl@dadl.dk   |   Ris & ros Ris & ros