« læger.dk
Web-tv  |   Kontakt  |   Presse  |   Abonnér  |   BMJ Learning  |   Links  |   Hjælp   english version
Ugeskrift for Læger

Avanceret søgning »


Ugeskrift for Læger

Nr. 12 - 2012

Summary of contents


LEDER

Farvel til kommunernes vildtvoksende blomster »
· Formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen 759

NYHEDER

SST: millionbesparelser ved fyringer og smartere arbejde »
· Klaus Larsen, kll@dadl.dk 760

Forløbstider på kræftområdet bliver nu dokumenteret »
· Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk 762

KL: Bedre behandling tættere på borgeren »
· Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk 762

Kun hver 20. obduceres »
· Klaus Larsen kll@dadl.dk 762

Regionerne vil være kerne i »det hele sundhedsvæsen« »
· Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk 763

Sundhedsstyrelsen: Store regionale forskelle skal være slut »
· Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk 763

Da førstekirurgen blev andenoperatør »
· Lars Igum Rasmussen, lar@dadl.dk. Foto: Claus Boesen 764

Ny bog anklager lægers rolle i asbestsag »
· Anne Steenberger, as@dadl.dk 767

Fat det dog: Sygdom er normalt - også for læger »
· Klaus Larsen, kll@dadl.dk 768

FOKUS

Kommunerne vil både ringforloves og ægtevies med de praktiserende læger »
· Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk 770

NYHEDER

Ulighedstopmøde og Deadline ... »
· Klaus Larsen, kll@dadl.dk 775


VIDENSKAB

Medicinske nyheder
Medicinske nyheder »
· Redigeret af Christina E. Høi-Hansen , chh@dadlnet.dk 776

Leder
Nu lancerer vi temaserier som statusartikler »
· Jacob Rosenberg 779

Statusartikel
Denosumab - behandling af osteoporose og cancer »
· Peter Vestergaard Dansk Knoglemedicinsk Selskab 781

Forslag til ernæring ved hjerteinsufficiens »
· Mette Maria Maibom & Jens Rikardt Andersen Dansk Selskab for Klinisk Ernæring 782

Den idrætsmedicinske udvikling »
· Lars Blønd Dansk Idrætsmedicinsk Selskab 783

Kemoembolisering af levermetastaser »
· Henrik Nørgaard Dansk Radiologisk Selskab 784

Behandlingssvigt efter forreste korsbånds-rekonstruktion »
· Martin Lind Dansk Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportstraumatologi 785

Reprogrammering af modne celler til neuroner »
· Jens D. Mikkelsen, Mikkel A. Rasmussen, Morten Meyer & Gitte M. Knudsen Dansk Selskab for Neurovidenskab 786

PET/MR-skanning »
· Barbara Malene Fischer & Liselotte Højgaard Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin 787

New Delhi-metallo-beta-laktamase 1 - en uønsket souvenir »
· Merete Storgaard & Carsten Schade Larsen Dansk Selskab for Rejsemedicin 788

Renal denervering hos patienter med behandlingsresistent hypertension »
· Niels H. Buus, Ole N. Mathiassen, Ulrik B. Andersen & Michael H. Olsen Dansk Hypertensionsselskab 789

Symposium i Danmarks Mikrobiologiske Selskab »
· Lars B. Jensen, Thomas Bjarnsholt & Carsten S. Jacobsen Danmarks Mikrobiologiske Selskab 790

Nyopstået diabetes mellitus efter nyretransplantation »
· Mads Hornum & Bo Feldt-Rasmussen Dansk Transplantationsselskab 791

Militærpsykiatrien i Danmark »
· Henrik Steen Andersen Dansk Psykiatrisk Selskab 792

Historien om hæmoglobin A 1c »
· Nete Hornung Dansk Selskab for Klinisk Biokemi 793

JOPCAB og hybrid koronarintervention »
· Ivy Susanne Modrau & Per Hostrup Nielsen Dansk Thoraxkirurgisk Selskab 794

Nye tider for behandling af kronisk hepatitis C »
· Jan Gerstoft & Anders Fomsgaard Dansk Virologisk Selskab 795

Virologisk sikring af donorblod efter NAT-testning »
· Lene Holm Harritshøj, Christian Erikstrup & Henrik Ullum Dansk Selskab for Klinisk Immunologi 796

Hemialloplastik i albueleddet til frakturbehandling »
· Anne Kathrine Belling Sørensen & Lars Henrik Frich Dansk Selskab For Skulder og Albue Kirurgi 797

Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade »
· Hysse B. Forchhammer, Peter Vögele, Susanne Zielke & Hanne Christensen Dansk Selskab for Apopleksi 798

Ultralydvejledt perifer venøs adgang med fokus på dynamic needle tip-positionering »
· Thomas Fichtner Bendtsen, Lars Knudsen, Louise Clemmesen & Erik Sloth Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab 799

De kommunale sundhedstjenesters webredskab »
· Eva Bøcher Herner, Jo Coolidge & Carsten Obel Dansk Selskab for Børnesundhed 800

Nyt fra Dansk Selskab for Intern Medicin - det nye DSIM »
· Ellen Holm, Ulrik Bak Dragsted, Henrik Ancher Sørensen & Marianne Rix Dansk Selskab for Intern Medicin 801

Øget viden og anvendelse af trykkammerbehandling »
· Erik C. Jansen & Mads Klokker Dansk Flyve- og Dykkemedicinsk Selskab 802

Akupunktur og forskning »
· Elsebeth Lægaard Dansk Medicinsk Selskab for Akupunktur 803

Reumatologi - glimt af et fag i hastig udvikling »
· Bo Baslund, Ole Rintek Madsen, Klaus Søndergaard & Lars Juul Dansk Reumatologisk Selskab 804

Nyt fra EMA - februar 2012 »
· Bjarne Ørskov Lindhardt 805


MEDDELELSER

Mindeord
Ann-Grethe Løvbjerg Jensen »
· Hanne Dalsgaard 806

Uffe Dyreborg »
· Jens Karstoft Bo Elle Poul Erik Andersen Lisbet Brønsro Larsen Walter Schwartz Mogens Blichert-Toft 806

Foreløbig dagsorden »

DEBAT

Reduceret saltindtagelse og risiko for øget dødelighed »
· Overlæge Niels Graudal Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi, Rigshospitalet. E-mail: graudal@dadlnet.dk 817

Irrationel anbefaling af pioglitazon ved diabetisk steatohepatitis »
· Overlæge Mats Lindberg. Akutcentret, Sygehus Sønderjylland. E-mail: mli@dadlnet.dk 819

Debat  |  Replik
Medicinskift efter nye tilskudsregler »
· Marianne Møller, Cand.pharm., Institut for Rationel Farmakoterapi. E-mail: moeller_marianne@hotmail.com. Iselin Halvorsen Gaustad, Projektmedarbejder, Institut for Rationel Farmakoterapi. Janne Unkerskov. Praktiserende læge, Lægerne Kanaltorvet, Albertslund. E-mail: unkerskov@mail.tele.dk. Palle Mark Christensen. Praktiserende læge, Lægerne Lærkevej, Otterup 820

Læger, dyrlæger og biologer i et fakultet »
· Maria Vang Johansen, Professor, cand.med.vet., ph.d. i parasitære zoonoser, Afdeling for Parasitologi, Sundhed og Udvikling, Institut for Veterinær Sygdomsbiologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. E-mail: mvj@life.ku.dk 823

Debat  |  Kronik
Den farlige asbest »
· Professor, dr.phil. Kurt Jacobsen, Copenhagen Business School, Frederiksberg. E-mail: kj.lpf@cbs.dk 824

Debat  |  De Ti
Lad os få akutspecialister i døren »
· Chfristian Backer Mogensen, ledende overlæge på Akutafdelingen, Kolding Sygehus. 826

Ugeskrift for Læger    |    Kristianiagade 12    |    DK-2100 København Ø    |    Telefon:3544 8500    |    E-mail: ufl@dadl.dk   |   Ris & ros Ris & ros