« læger.dk
Web-tv  |   Kontakt  |   Presse  |   Abonnér  |   BMJ Learning  |   Links  |   Hjælp   english version
Ugeskrift for Læger

Avanceret søgning »


Ugeskrift for Læger

Nr. 33 - 2008

Summary of contents


LEDER
Sammenhæng i sundhedsforskningen »
· Michael Dall 2409

KORT NYT
Ind- og udland »
· Red. af journalist Dorte Jungersen, dortejungersen@hotmail.com 2411

Medicinske nyheder »
· Redigeret af læge Claudio Csillag, claudio@dadlnet.dk 2414

FOKUS
Medicinfirmaer må støtte hospitalsafdelinger, men ikke videnskabelige selskaber »
· Journalist Nina Vinther Andersen, nina@ninavinther.dk 2416


VIDENSKAB OG PRAKSIS

Leder
Den danske middellevetid - hvad gør vi? »
· Professor Kaare Christensen 2421

Originalartikel
Middellevetid og dødelighed i Danmark sammenlignet med i Sverige »
· Seniorforsker Knud Juel Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed 2423

Anvendelse af den personlige, elektroniske medicinprofil i et ambulatorium »
· Afdelingslæge Lene Ørskov Reuther, afdelingslæge Søren Bidstrup List & overlæge Hanne Rolighed Christensen Bispebjerg Hospital, Klinisk Farmakologisk Enhed og Medicinsk Center, Geriatrisk Klinik G 2427

Undersøgelse af validiteten af diagnosen urinvejsinfektion hos børn under to år på Hvidovre Hospital »
· Læge Casper Roed, overlæge Alice Friis-Møller & professor Birthe Høgh Hvidovre Hospital, Børneafdelingen og Klinisk Mikrobiologisk Afdeling 2432

Sekundærpublikation
Body mass index i barndommen og risikoen for koronar hjertesygdom i voksenlivet - sekundærpublikation »
· Post doc. Jennifer L. Baker, statistiker Lina W. Olsen & professor Thorkild I.A. Sørensen Institut for Sygdomsforebyggelse, Center for Sundhed og Samfund, Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden 2434

Effekten af GCP-direktivet på forskerinitierede kliniske lægemiddelforsøg - sekundærpublikation »
· Cand.pharm. Louise Berendt, cand.pharm. Cecilia Håkansson, cand.pharm. Karin Friis Bach, overlæge Kim Dalhoff, overlæge Per Buch Andreasen, cand.pharm. Lene Grejs Petersen, kontorchef Elin Andersen & professor Henrik Enghusen Poulsen Lægemiddelstyrelsen, Rigshospitalet, Klinisk Farmakologisk Afdeling Q7642, Københavns Universitetshospitals GCP-enhed og Københavns Universitet, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet 2437

Oversigtsartikel
Den diabetiske Charcots fod »
· Læge Tomas Møller Christensen, overlæge Knud Yderstræde, overlæge Niels Ejskjær, afdelingslæge Poul Erik Jakobsen, overlæge Inge Lunding Kjær, overlæge Steen Levin, læge Anne Lervang Nielsen, læge Ole Lander Svendsen & overlæge Per Holstein Bispebjerg Hospital, Endokrinologisk og Gastroenterologisk Afdeling, Endokrinologisk Forskningsenhed og Videnscenter for Sårheling, Odense Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling og Nuklearmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Afdeling M, Aalborg Sygehus, Endokrinologisk Afdeling, Medicinerhuset, Fod-Ankel Fagområdet, Ortopædkirurgi, og Steno Diabetes Center, Fodklinikken 2440

Ny markør ved trombotisk trombocytopenisk purpura »
· Afdelingslæge Jens Peter Gøtze, ledende kemiker Andreas Hillarp, overlæge Anders Lindblom, overlæge Peter Björk, afdelingslæge Karin Strandberg & professor Lars Bo Nielsen Rigshospitalet, Klinisk Biokemisk Afdeling, Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut, og Universitetssjukhuset MAS, Klinisk kemi, Hematologi-Koagulationssektionen, Hemoimmunoterapi, Klinik för njurmedicin och transplantation Malmø, Sverige 2446

Statusartikel
Er der økonomi i stivgørende lænderygkirurgi? »
· Sundhedsøkonom Rikke Søgaard & professor Finn Bjarke Christensen Aalborg Universitet, Institut for Erhvervsstudier, og Ortopædkirurgien Region Nordjylland, Aalborg Sygehus 2450

Fibroskanning til diagnostik af leverfibrose »
· Læge Belinda Klemmensen Mössner, professor Court Pedersen & afdelingslæge Peer Brehm Christensen Odense Universitetshospital, Infektionsmedicinsk Afdeling Q 2453

Komplikationer ved brug af øjenproteser »
· Klinisk assistent Marie Louise Roed Rasmussen Rigshospitalet, Øjenklinik 2061 2456

Månedens Billede
Månedens billede »
· 1. reservelæge Henrik Frederiksen Overlæge Tina Ormstrup Overlæge Birthe Østergaard Overlæge Ole Hartling E-mail: Ole.johannes.hartling@vgs.regionsyddanmark.dk Vejle Sygehus, Hæmatologisk Afdeling, Røntgenafdelingen, Patologisk Institut og Nuklearmedicinsk Afdeling 2459

Kasuistikker
Kongenit methæmoglobinæmi: en sjælden årsag til neonatal cyanose »
· Reservelæge Birgitte Smith, afdelingslæge Ole Axel Pryds, laboratorieleder Ernst Christensen & overlæge Allan Meldgaard Lund H:S Rigshospitalet, Juliane Marie Centret, Neonatalklinikken & Klinisk Genetisk Afdeling 2460

Kardialt myksom - en sjælden årsag til iskæmisk stroke »
· Læge Desirée Thielke, læge Jacob Pontoppidan Thyssen & ledende overlæge Holger Marquard Sejersen Sygehus Vendsyssel Frederikshavn, Medicinsk Afdeling 2460

Trillingegraviditet efter in vitro-fertilisering med oplægning af et embryon »
· Reservelæge Birgit Alsbjerg & overlæge Peter S.H. Humaidan Sygehus Viborg (Skive), Fertilitetsklinikken 2460

Akademiske Afhandlinger
Immunogenetic aspects of autoimmune disease with particular emphasis on type 1 diabetes and systemic lupus erythematosus »
· Cand.scient. Christian Nielsen 2461

Fabry disease in females: small nerve fibre function and structure »
· Læge Anette Torvin Møller 2461

Combined downregulation with aromatase inhibitor and GnRH analoques in assisted reproduction »
· Læge Kristine Løssl 2461

Diffusion in biological tissue: a theoretical approach »
· Fysiker Astrid Frøhlich Staanum 2461

Clinical and histological aspects of CNV formation »
· Læge Nathan Lassota 2461

Betydningen af knoglestruktur og -geometri for brudstyrken i proksimale femur »
· Læge Nis Nissen 2461

Involvering af caspase-uafhængig celledød efter global cerebral iskæmi hos rotten »
· Cand.scient. Marianne Nielsen 2462

LPS-induced acute inflammation in a large animal model and the impact of atorvastatin treatment »
· Læge Lotte Ebdrup 2462

Progression og ruptur af abdominale aortaaneurismer »
· Afdelingslæge Sigitas Urbonavicius 2462

Lifestyle risk factors for breast cancer »
· Læge Anne Tjønneland 2462

Boganmeldelser
Gerontologi Livet som gammel 2. udg. »
· ♠ Professor, ledende overlæge Else Marie Skjøde Damsgaard E-mail: emd@dadlnet.dk 2463

Menneskekroppen »
· ♠ Professor Morten Møller E-mail: MORM@sund.ku.dk 2463

Mini Oxford Handbook of Clinical Medicine - seventh edition »
· ♠ Reservelæge Mikkel Brabrand E-mail: mikkel@brabrand.net 2464

Rehabilitering - teori og praksis »
· ♠ Professor Fin Biering-Sørensen 2464

Immunologi - 2. udgave »
· ♠ Professor dr.med. vet. et scient. Bent Aasted E-mail:bas@lift.ku.dk 2465

Epidemiologi for sundhedspersonale. 2. udgave »
· ♠ Klinikchef Egon Stenager E-mail: egon.stenager@shs.regionsyddanmark.dk 2465

Socialt udviklingscenter: Den stille epidemi »
· ♠ Overlæge Bo Netterstrøm E-mail: bone@noh.regionh.dk 2466


DEBAT

Kruralt kompartmentsyndrom efter kirurgi i stensnitleje »
· ♠ Anæstesisygeplejerske Peter Nissen, Abdominal Centret, Rigshospitalet. E-mail: peter.nissen@rh.regionh.dk, Anæstesisygeplejerske Ken Bjørnholdt, Professor Niels H. Secher, Abdominal Centret, Anæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet 2467

> Svar: »
· ♠ Læge Peter-Martin Krarup, Kirurgisk Afdeling K, Bispebjerg Hospital. E-mail: krarup@ki.au.dk 2467

Umiddelbar computertomografisk kolografi efter mislykket standardkoloskopi »
· ♠ Lektor og læge Jørgen Hilden, Biostatistisk Afdeling, Københavns Universitet, DK-1014 København K. E-mail: j.hilden@biostat.ku.dk 2468

> Svar: »
· ♠ Reservelæge Steffen Brisling, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Herlev Hospital. E-mail: sbrisling@hotmail.com, Overlæge Henrik Nørgaard, Overlæge Kirstine Lintrup Hermann, 1. reservelæge Regnar B. Arnesen, Overlæge Sven Adamsen, Herlev Hospital, Gastroenheden, Kirurgisk Sektion og Røntgenafdelingen 2469

Endoskopisk ultralydskanning af patienter, hos hvem der er mistanke om neuroendokrine tumorer »
· ♠ Overlæge Ulrich Knigge, Gastroenterologisk Afdeling C, Rigshospitalet, E-mail: ulrich.knigge@rh.regionh.dk, Overlæge Carsten Palnæs Hansen, Overlæge Jens Gustafsen, Kirurgisk Klinik C, Rigshospitalet, Professor Andreas Kjær. Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet 2469

Er jorden rund eller flad som en pandekage? »
· Ledende overlæge Ulrik Becker, Alkoholenheden, Afsnit 161, Hvidovre Hospital. E-mail: becker@dadlnet.dk 2471

> Svar: »
· ♠ Afdelingslæge Alan Patrick Ainsworth, Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital. E-mail: alan.ainsworth@dadlnet.dk, Reservelæge Claus Wilki Fristrup, Overlæge Michael Bau Mortensen, Overlæge Henning Overgaard Nielsen. Kirurgisk Afdeling A, Odense Universitetshospital 2471

Phenobarbital og delirium tremens »
· ♠ Læge Christian N. Meyer, Medicinsk Afdeling, Roskilde Sygehus. E-mail: cnm@dadlnet.dk 2472

> Svar »
· ♠ Overlæge Jakob Ulrichsen, Psykiatrisk Center Gentofte, Hellerup. E-mail: jaul@geh.regionh.dk, Overlæge Lone M. Poulsen, Reservelæge Lisbeth Lützen, Psykiatrisk Center Gentofte, Hellerup 2472

Uklart om overdiagnostikk av brystkreft »
· ♠ Lege, Mette Kalager, Kreftregisteret, 0310 Oslo, Norgemic-bret@online.no 2473

> Svar: »
· ♠ Overlæge Peter C. Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet. E-mail: pcg@cochrane.dk, Overlæge Ole J. Hartling, Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Ph.d.-studerende Margrethe Nielsen, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet. Klinisk assistent Karsten Juhl Jørgensen, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet. Praktiserende læge John Brodersen, Afdeling for Almen Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2473

Komplians ved behandling med lægemidler - hvad skal lægen gøre? »
· ♠ 1. reservelæge Toke Seierøe Barfod, Medicinsk Afdeling Roskilde Sygehus. E-mail: toke.barfod@dadlnet.dk 2474

Universitetsstuderendes livsstil og interesse for sundhedsfremme »
· ª Stud.scient.san.publ. Laura Toftegaard Pedersen, Enheden for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. E-mail: L.Toftegaard@pubhealth.ku.dk. Stud.scient.san.publ. Nanna Hasle Bak Lektor Birgit H. Petersson. Enheden for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2475

> Svar: »
· ♠ Speciallæge Mats Lindberg Institut for Rationel Farmakoterapi, Lægemiddelstyrelsen. E-mail: mli@dadlnet.dk 2475

> Svar: »
· Redaktionen 2476

Venstre vil lade markedskræfterne regere sygehusene »
· ♠ Poul Nyrup Rasmussen (S), medlem af Europaparlamentet og formand for de europæiske socialdemokrater. E-mail: poulnyrup.rasmussen@europarl.europa.eu 2476

Det drejer sig om kvalitet »
· Speciallæge Henrik Erichsen, Hellerup, E-mail: he@erichsens.dk 2477

»At fortrænge virkeligheden« »
· ♠ Læge Laurits Espensen, Hovedgård. E-mail: lke@dadlnet.dk 2477

Opfattelsen af islam »
· ♠ Professor Jørgen Lyngbye, København, E-mail: jin@c.dk 2478

Oplysning om prostatakræft i Danmark »
· Formand Poul Erik Pyndt, Prostatacancer Patientforeningen - PROPA 2479

Er regionaliseringen af Danmark en hensigtsmæssig forvaltnings- konstruktion? »
· Formand Erik Kristensen, Overlægeforeningen E-mail: ekristensen@dadlnet.dk 2480


AKTUELT

Pionererne i Brovst »
· Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk foto: Jørgen Plough 2482

Vejle laver pakke for »spøgelsessygdomme« »
· Journalist Bente Bundgaard, bbu@dadl.dk 2485

Ny livsstil frem for medicin til PCOS-ramte »
· Journalist Annette Hagerup, ahagerup@mail.dk 2486

Aids-medicin i stride strømme »
· Journalist Anne Absalonsen, anne@uncial.dk 2488


MEDDELELSER

FAPS' repræsentantskab 2008 »
· FAS 2491

Overlægeforeningens repræsentantskabsmøde »
· FAS 2492

Foreningen af Praktiserende Speciallægers repræsentantskabsmøde »
· FAS 2492

Årsmøde 2008 »
· FAS 2493

Foreningen af Speciallægers repræsentantskabsmøde »
· FAS 2493

Rentesatser og gebyrer »
· Lægernes Pensionsbank 2494

Ugeskrift for Læger    |    Kristianiagade 12    |    DK-2100 København Ø    |    Telefon:3544 8500    |    E-mail: ufl@dadl.dk   |   Ris & ros Ris & ros