Samarbejde om kliniske forsøg og interventionsforsøg


Lægeforeningen, Lægevidenskabelige Selskaber og Lægemiddelindustriforeningen har aftalt en fælleserklæring om kliniske lægemiddelforsøg. Erklæringen udgør en fælles referenceramme for det praktiske samarbejde mellem læger og virksomheder i forbindelse med gennemførelse af kliniske lægemiddelforsøg.

Fælleserklæringen skal sikre, at parterne i et samarbejde om kliniske forsøg optræder klart uafhængige.


Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte Lægeforeningens juridiske sekretariat.

Telefon: +45 35 44 85 00