Love og regler


Her finder du Lægeforeningens redegørelser inden for hovedemnerne: Lægers ansvar, lægers pligter, patienters retsstilling og anden lovgivning.

Derudover finder du Lægeforeningens vejledninger og regelsæt, herunder internationale deklarationer.

Der er oprettet et stikordsregister med links til redegørelserne inden for ovenstående hovedemner. Vær opmærksom på, at stikordet i mange tilfælde linker til en underside i et større dokument om det pågældende emne.

I Lægeforeningens redegørelser er der links til de gældende love, bekendtgørelser og cirkulærer/vejledninger i Retsinformation (statens juridiske online informationssystem).

De relevante love inden for sundhedsområdet kan dog også ses i lovsamlingen, hvor du kan klikke sig direkte ind på den lov, man ønsker at se.

Endelig er der link til Patientombuddets/Disciplinærnævnets afgørelser.

Det er tilladt at tage et print på papir eller en elektronisk kopi af et dokument til personligt brug. Yderligere kopiering er ikke tilladt uden udtrykkelig aftale.


Kontakt

Juridisk Sekretariat

Telefon: 35 44 85 00