Socialrådgiver


Som medlem af Lægeforeningen kan du få rådgivning af socialrådgiver Susanne Qvistgaard. Du kan bl.a. få rådgivning om personlige, økonomiske og sociale forhold.

For bedst mulige service bedes du kort beskrive din problemstilling til sq@dadl.dk, hvorefter du vil blive kontaktet hurtigst muligt. I akutte situationer kan du ringe på telefon 35 44 82 13 mandag-fredag kl. 09.00-12.30.

Henvendelser til socialrådgiveren kan f.eks. dreje sig om:

• Sygedagepengeforløb
• Jobafklaringsforløb
• Ressourceforløb
• Rehabiliteringsplan
• Fleksjob
• Førtidspension, pension fra Lægernes pension mv.
• Klagesager i kommunalt regi

Råd og vejledning gives f.eks. også i forbindelse med:

• Sygdom i familien
• Plejeorlov
• Misbrug af eksempelvis alkohol eller medicin, herunder om økonomisk hjælp til behandling
• Personlig assistance
• Arbejdsredskaber
• Udenlandske læger i forbindelse med hjælp fra det sociale system i Danmark

Socialrådgiveren kan efter behov deltage som bisidder ved møder med kommunen.
Du kan også få bistand i øvrigt ift. kontakt med kommune, jobcenter, private aktører (afklaringsvirksomheder) m.fl.

Ved sygdom bør du altid tage kontakt til egen læge med henblik på kommunal opfølgning af en eventuel sygedagpengesag.

Kollegialt netværk
Socialrådgiveren henviser desuden til rådgivere fra Det Kollegiale Netværk for Læger.

Legater fra Lægeforeningens sociale fonde

Socialrådgiveren administrerer desuden Lægeforeningens sociale fonde. Som medlem eller som nærmeste pårørende kan du få støtte som legat eller lån i forbindelse med sociale begivenheder, eller hvis du er økonomisk trængende. Ansøgningsskemaerne findes vedhæftet nedenfor. 

Legatansøgninger sendes til:

Socialrådgiver
Susanne Qvistgaard
Lægeforeningen
Kristianiagade 12
2100 København Ø


Kontakt

Susanne Qvistgaard
Socialrådgiver

Telefon: 35 44 82 13
Mail: sq@dadl.dk