Rådgivning hos DJØF


Vi vil gerne sikre dig den bedst mulige rådgivning og service som medlem. Derfor har vi indgået samarbejde med DJØF. Udover udveksling af services skal samarbejdet bidrage til at nuancere og kvalificere debatten om udvikling, styring, ledelse og finansiering af sundhedssektoren.

Som medlem får du adgang til en række forskellige tilbud.

Individuel rådgivning og bistand om løn og vilkår
Du kan efter visitation fra Lægeforeningen modtage individuel rådgivning og bistand om løn og vilkår i DJØF. Der kan ikke ydes bistand ved ekstern advokat.

Individuel rådgivning om kompetence- og karriereudvikling
Du kan efter visitation fra Lægeforeningen modtage individuel rådgivning om kompetence- og karriereudvikling i DJØF.

Tillidsrepræsentantuddannelse
Tillidsrepræsentanter i Yngre Læger og Foreningen af Speciallæger, har mulighed for - i et vist omfang - at deltage i DJØF's tillidsrepræsentantkurser.

Læs mere om kontante tilbud på bøger, kurser, arrangementer og medlemskab under Kontante fordele.