Advokatbistand


Du kan få gratis juridisk assistance, når der opstår juridiske problemer i forbindelse med dit lægefaglige virke. Vi har mange års erfaring med at hjælpe læger med patientklagesager, arbejdsskadesager, uretmæssig fyring og andre sager af enten overenskomstmæssig eller individuel karakter.

Vi stiller også advokat til rådighed, hvis det er nødvendigt. Vi anvender erfarne advokater, der kender området. Udgangspunktet er, at vi finder advokaten, og du skal udfylde en mandaterklæring. Det betyder, at du giver os fuldmagt til at føre din sag. Du skal kontakte din forening, hvis du har brug for advokatbistand, og vi kan vejlede dig nærmere om betingelserne.

Nedenfor er et eksempel på en mandaterklæring.