Lægehåndbogen.dk


Formål med Lægehåndbogen

Lægehåndbogen henvender sig både til sundhedsprofessionelle og borgere. De overordnede formål med Lægehåndbogen er at:

  • Tilbyde sundhedsprofessionelle, primært de alment praktiserende læger og borgere/patienter kvalificeret og troværdigt sundheds- og sygdomsinformation
  • Fælles informationsgrundlag - for sundhedsprofessionelle i primærsektoren samt sundhedsprofessionelle og borgere imellem
  • Understøtte borgernes egenomsorg ved at stille viden og informationer til rådighed
  • Understøtte udbredelse af ny faglig viden til de sundhedsprofessionelle - f.eks. som supplement i efteruddannelsessammenhæng
  • Understøtte bedre henvisning og udveksling mellem primær- og sekundær sektor