Vejledning for læger, der anmodes om at foretage religiøst begrundet omskæring af drengebørn


Mens omskæring af piger i Danmark anses for strafbar på grund af indgrebets omfang og skadevirkning, har man i dansk ret ladet en afvejning mellem religionsfrihed og beskyttelse af børn falde ud til, at omskæring straffrit kan foretages på drenge.

En læge er ikke forpligtet til at foretage omskæring af et drengebarn og har ret til at meddele, at han eller hun er imod omskæring, som ikke foretages af terapeutiske årsager. Lægen bør imidlertid informere forældrene om, at de har ret til at kontakte en anden læge.

Sundhedsstyrelsen har den 2. april 2014 udsendt en vejledning om omskæring af drenge under 18 år. Vejledningen er en præcisering af kravene til bl.a. information, samtykke, hygiejne, smertelindring og journalføring, når der foretages omskæring af drenge.

Se også: