Attestnøglen


Attesttakster fra 1. april 2013
I Attestnøglen finder du oplysninger om attester aftalt med Attestudvalget samt visse andre oplysninger med relation til attestarbejdet.

Klik på understregning i rubrik 2 i Attestnøglen for yderligere forklaring om det enkelte emne. Nyere attester kan vises i pdf-format. Klik på ikonet under attestens navn.

De anførte honorarer er altid de gældende, da attesthonorarerne opdateres med det samme ved den årlige regulering.

Nye takster på de kommunale attester pr. 1. juli 2013

På grund af forløbet af overenskomstforhandlingerne har der været en forsinkelse på honorarreguleringen af de kommunale LÆ-attester.

Taksterne er nu efter aftale mellem KL og Lægeforeningens Attestudvalg reguleret med reguleringsprocenten 0,90 . De nye takster for LÆ-attesterne er sendt til lægernes systemhuse. Taksterne vil være gældende pr. 1. juli 2013.

2.1. KOMMUNALE ATTESTER

ID-nr. Nr. Attestens navn Honorar 1.7.2013

01.01.01.03 LÆ 105 Journaloplysninger fra sygehus 0 kr.

01.01.02.03 LÆ 115 Journaloplysninger fra speciallægepraksis 179 kr.

01.01.11.03 LÆ 125 Statusattest 397 kr.

01.01.21.03 LÆ 135 Specifik helbredsattest 796 kr.

                  Med tolk godkendt af kommunen 1.035 kr.

01.01.22.03 LÆ 145 Generel helbredsattest 1.544 kr.

                  Med tolk godkendt af kommunen 2.007 kr.

01.01.31.03 LÆ 155 Speciallægeattest Honorar efter regning

01.01.41.03 LÆ 165 Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling 0 kr.

01.02.11.03 LÆ 225 Attest vedr. kronisk sygdom1) 152 kr. (290 kr.)

01.02.31.02 LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage et arbejde, 1. del 275 kr.

01.02.31.02 LÆ 255 Attest om mulighed for at varetage et arbejde, 1. + 2. del 993 kr.

01.02.41.01 LÆ 265 Lægeattest til rehabiliteringsteam 1.544 kr.

                                Med tolk godkendt af kommunen 2.007 kr.

01.02.51.01 LÆ 275 Lægeattest til klinisk funktion - Honorar aftalt med regionen i særskilt aftale

1) Honorar for dagpengeattesten LÆ 225 forhøjes med et konsultationshonorar under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det sygdomsområde, som dagpengeattesten vedrører. På den omtalte attest er honorar inkl. konsultationshonorar anført i parentes.

UD 235 Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade reguleres også i henhold til den kommunale aftale. Honorar pr. 1. juli 2013: 194 kr. (329 kr.).

Brug søgefunktionen for hurtigt at finde den ønskede attest