Attester


Klik på nedenstående link for at se attesttakster pr. 1. april 2016:

SE ATTESTTAKSTER PR. 1. APRIL 2016


Attestnøglen
I Attestnøglen finder du information om de enkelte attester. Der er en kort vejledning om attesternes anvendelse og oplysning om honorarerne. Nyere attestblanketter kan vises i PDF-format.

Nye regler for fornyelse af kørekort. Vedtaget i Folketinget 5. februar 2015

Fra 1. marts 2015 gælder følgende: Personer, der ikke er fyldt 70 år, skal først have fornyet deres kørekort med lægeundersøgelse, når de er 75 år gamle. Disse personer, hvis kørekort udløber som 70 årige, henvender sig på Borgerservice og får en administrativ forlængelse til 75 årsalderen.

Personer der er fyldt 70 år inden den 1. marts 2015 følger de gamle regler.

 

LÆ 285 - Attest til sygedagpengeopfølgning
Ny attest som er en del af de nye sygedagpengeregler med start 1. januar 2015. Attesten er en pligtattest som honoreres med 1.007 kr. Se yderligere under "Socialt-lægeligt samarbejde" og "Vigtigt nyt".

Socialt-lægeligt samarbejde
Tidligere blev Socialt-lægeligt samarbejde udsendt som en trykt publikation, men efter den seneste revision vil den alene være tilgængelig i en elektronisk udgave.

Forsikringer
Under Forsikringsselskaber til venstre finder du bl.a. ”Aftale mellem DADL og Forsikring & Pension”, samt en vejledning vedr. aftalen, forsikringserklæring og samtykke/fuldmagt.

Ny Sundhedsforsikringsattest FP 710
Honoraret er aftalt til 600 kr. excl. moms. Honoraret betales af forsikringsselskabet. Se yderligere information under "Vigtigt nyt".


LÆ 141F og LÆ 145 - Helbredsvurdering af nyankomne flygtninge mv.
Attestudvalget og KL har indgået aftale om attestløsning og honorering af generel helbredsattest ved nyankommen flygtning.


Kommunerne skal rekvirere helbredsvurdering af nyankommen flygtning hos praktiserende læger på særlig anmodningsblanket LÆ 141F. Lægen skal besvare anmodningen på LÆ 145, dvs. samme blanket som anvendes ved almindelig generel helbredsattest.


På anmodningsblanket LÆ 141F er der på side 2 trykt en kort vejledning til lægen. Den skal læses, fordi LÆ 145 ved nyankommen flygtning adskiller sig fra almindelige brug af LÆ 145.

LÆ 145 ved nyankommen flygtning honoreres som almindelig GHA med tolk.
Se yderligere under ”Socialt-lægeligt samarbejde”.

Se LÆ 141F


Ny Helbredsattest FP 100
Honoraret er aftalt  til 1.250 kr. excl. moms. Honoraret betales af forsikringsselskabet.

Ny lægeerklæring til Statsforvaltningen - indfødsret
"Lægeerklæring til brug ved Statsforvaltningens behandling af erklæringer om dansk indfødsret" anvendes fra 1. juli 2014.
Honorar er efter regning. Honoraret betales af patienten.
Se lægeerklæringen

Andre blanketter
Du kan finde en oversigt over de attester og blanketter der anvendes i almen praksis, samt leverandører af blanketter.

Under Lægemidler finder du også blanketter og vejledninger i forbindelse med ansøgninger om medicintilskud.


Lægeforeningens Attestudvalg varetager attestspørgsmål for hele Lægeforeningen – herunder forhandlinger vedrørende attester og afklaring af tvivlsspørgsmål. Det er beskrevet i Attestudvalgets kommissorium.