Charlotte Svejstrup Rud
1. reservelæge

Medlem af
Yngre Læger

Arbejdssted
OUH/Svendborg , Hjerte-, Lunge- og Karkirurgisk Afdeling
Søndre Boulevard 29
5000 Odense C
Tlf: 66113333