Medlemskab


PLO er interesseorganisation for de ca. 3.500 alment praktiserende læger i Danmark. PLO's kernefunktion er at varetage de alment praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser samt forhandle attraktive vilkår for de praktiserende læger.

PLO har sit eget sekretariat, og du er altid velkommen til at ringe til vores medlemsservice på telefon 35 44 84 77 eller sende os en mail på plo@dadl.dk.

Du kan søge om medlemskab ved at udfylde følgende blanket.

Hvis du ønsker at søge om at blive ekstraordinært medlem af PLO, skal du udfylde følgende blanket

Kontingent for ekstraordinært medlemskab er gratis for uddannelseslæger på vej i det almen medicinske speciale.

Som medlem af PLO har du en række fordele:

· Du mister ikke din indtægt under sygdom og barsel

Selv om du er liberal erhvervsdrivende, er du sikret kompensation i op til 240 hverdage, hvis du er syg - og i op til 40 hverdage før fødsel samt 120 hverdage efter fødsel, hvis du har orlov pga. barsel. Du får også kompensation, hvis du har ansat en vikar, som bliver syg, eller hvis dine nærmeste skulle blive alvorligt syge, så du må tage plejeorlov. PLO har sit eget administrationsudvalg, der tager sig af udbetalingerne.

· Vi sørger for, at du er opdateret vedrørende honorarer, ændringer af overenskomsten og lovstof, som har betydning for hverdagen i praksis

Det er noget af en jungle at holde sig ajour om nye regler, kliniske vejledninger, ændringer i overenskomsten osv. Derfor sender vi dig ca. 24 gange om året et elektronisk nyhedsbrev, PLO’rientering, som er målrettet information om de forhold, der er relevante for dig og din praksis.  

· Få individuel rådgivning i PLO's sekretariat

Sekretariatet er til for dig. Du har som medlem let adgang til at komme i kontakt med en af PLO's jurister eller økonomer via PLO's medlemsservice, ligesom du kan få presserådgivning, hvis du skulle få brug for det.

Hvis du kommer i en situation, hvor du bliver indklaget for Patientklagenævnet, kan du få hjælp af Lægeforeningens jurister til at udforme dit svar – og om nødvendigt kan du også få bevilget advokatbistand.

· Medlemstilbud på forsikringer, gruppeliv og rabatordninger

Som medlem har du adgang til en række attraktive medlemstilbud på forsikringer, gruppeliv og rabatordninger. Du kan læse nærmere under Medlemsservice og Forsikringer.

- Psykologordning

Du kan som medlem af PLO søge op til fem timers psykologbistand, hvis du er udbrændt eller har et hårdt psykisk arbejdsmiljø.

- Mediation

Du kan søge tilskud til at dække halvdelen af udgifterne til mediation, hvis en konflikt i dit kompagniskab er gået i hårdknude.

· Få opdateret information på læger.dk

Når du har logget dig på Lægeforeningens portal www.laeger.dk, kan du blandt andet få adgang til PLO's medlemssider med opdaterede informationer om overenskomster, honorartakster, attester og vejledning om praksisdrift samt adgang til dagens presseklip, elektroniske nyhedsbreve og meget andet.

· Ugeskrift for Læger sendes til dig gratis

Èn ting er at holde sig opdateret med nye regler, love etc. – noget andet er at følge med i det lægefaglige og sundhedspolitiske stof. Som medlem af PLO modtager du automatisk Ugeskrift for Læger.

· Du er også med i Lægeforeningen

PLO’s medlemmer er samtidig medlemmer af paraplyorganisationen, Lægeforeningen, der tæller omkring 20.000 medlemmer. Det giver politisk slagkraft og sundhedspolitisk indflydelse, at så mange vælger at stå sammen.

· De fleste praktiserende læger er også arbejdsgivere – her kan PLA være en hjælp

Et medlemskab af PLO giver dig samtidig mulighed for at blive medlem af Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening, PLA.

PLA forhandler overenskomster med klinikpersonalets faglige foreninger og stiller ansættelseskontrakter til rådighed via sin hjemmeside wwww.pla.dk. Her kan du desuden finde lettilgængelig information om en række ansættelsesretlige spørgsmål. PLA's telefon 35 44 88 71 er åben hver dag for individuel rådgivning om personalespørgsmål m.v. Du kan også henvende dig via mail på pla@dadl.dk.