Bibliotek for Læger


Tidsskrift for medicinens historie, kultur, filosofi og metode 

Den navnkundige landsretssagfører Carl Madsen var en forbenet kritiker af dansk retspsykiatri, og sent i 1950’erne indledte han et drabeligt opgør med den tidsubestemte forvaring af psykisk afvigende forbrydere i anstalten ved Herstedvester. Historikeren Chris Holmsted Larsen ser nærmere på den kommunistiske systemkritiker og hans hjertesag.

 

Vi introducerer denne gang et nyt fast indslag ”Etisk stuegang”, hvor to fagfilosoffer Nana Cecilie Halmsted Kongsholm & Katla He∂insdóttir tager skiftende bioetiske udfordringer og dilemmaer ved vingebenet. Denne gang diskuterer de, om det er foreneligt med sundhedsvæsenets krav om patienters selvbestemmelse at lade et tillidsbaseret samtykke træde i stedet for et traditionelt informeret samtykke.

I dette kvartal er vi med to medicinstuderende i Tanzania, hvor vi møder den halvandet år gamle dreng Byamunga Tromba, som har feber og forstørret milt. Hvad fejler han? Og hvad skal der til for at gøre ham rask?

 

I middelalderen hærgede Den Sorte Død, og pesten satte sig ikke alene dybe spor i Europas demografi, men også i kunsten, kulturen og den generelle samfundsindretning. Journalisten og medicinhistorikeren Klaus Larsen giver i ”Den blege rytter” en rundtur i pestens verden af kaos, sociale omvæltninger og teknologiske nybrud.

 

Man kan ikke se virus med øjet eller gennem et almindeligt lysmikroskop, men de små mikroorganismer spiller alligevel en stor rolle for menneskers sygdomsmønstre. Ikke alene kan de resultere i klassiske infektionslidelser som skoldkopper og influenza, de er formentlig også medansvarlige for neurologiske sygdomme som multipel sklerose. Vi er på besøg i lektor Tove Christensens virologiske laboratorium på Aarhus Universitet i serien ”Et billede fra min hverdag”.

 

Lægen og lyrikeren Emil Aarestrup regnes af mange som guldalderens mest sanselige og erotiske digter, og hans poesi læses med glæde den dag i dag. Vi taler med magister Eva Vikjær, som for nylig stod bag udgivelsen af digterens samlede breve. De giver indblik i en kreativ og temperamentsfuld sjæl – og i et lægeliv på landet midt i 1800-tallets Danmark.

 

Erotisk nysgerrighed er langtfra et moderne fænomen, men sent i 1800-tallet blev »de seksuelle afvigelser« sat på lægelig formel og gjort til en del af psykiatriens felt. Den tidlige sexologis førende autoritet var psykiateren Richard von Krafft-Ebing, som tidligt i sin karriere var påvirket af fransk degenerationsteori, men senere modererede sine synspunkter og anså fx homoseksualitet for en harmløs menneskelig variation. Filosoffen Peter Thielst ser nærmere på forbindelsen mellem psykiatri, degeneration og perversion omkring forrige århundredeskifte.

 

God læselyst.

 

Redaktionen
 

 

Bibliotek for Læger – til dig, der vil hele vejen rundt om dit fag!

 

 

Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for Læger er Danmarks største videnskabelige blad med ny dansk forskning og nyheder om international forskning. Læs Ugeskrift for Læger her

Danish Medical Journal (DMJ)

DMJ er Ugeskrift for Lægers engelsksprogede søstertidsskrift. Det er stedet, hvor danske originale forskningsdata publiceres. Læs DMJ her

Skriv til redaktionen

Redaktionen værdsætter ris, ros, kommentarer, gode ideer og konstruktive forslag fra læserne. Skriv, hvad du har på hjertet, til redaktionssekretær Mette Krag Eriksen på mailadressen: mke@dadl.dk.