Bibliotek for Læger


Tidsskrift for medicinens historie, kultur, filosofi og metode 

Mikroorganismerne er på godt og ondt en del af vores tilværelse som mennesker. En enkelt bakterieklon kan slå os ihjel på en eftermiddag, mens tarmens myldrende bakterieflora er en nødvendig forudsætning for sundhed og trivsel. Ja, nyere forskning tyder endog på, at menneskekroppens »mikrobiom« måske spiller en rolle for udviklingen af så forskellige lidelser som diabetes, gigt og depression. Menneske og mikrobe indgår oftest i en lykkelig symbiose. Tilsammen udgør vi et levende og komplekst økosystem.

 

Men det kan også gå galt, og globalt dør hundredtusinder af mennesker hver eneste måned som følge af infektioner med bakterier, vira og parasitter. Mikroberne var indtil anden verdenskrig den største sundhedstrussel mod menneskeheden, og det igangsatte en regulær videnskabelig revolution, da bakteriologer som Louis Pasteur (1822-1895) og Robert Koch (1843-1910) sidst i 1800-tallet kunne påvise, at specifikke mikroorganismer kunne forårsage specifikke sygdomme. Fremstillingen af penicillinet i 1940’erne var et vigtigt terapeutisk svar på dette gennembrud, men det vil altid være strukturelle tiltag som viden, kloakering og rent drikkevand, som for alvor batter i den globale kamp mod de patogene organismer.

 

I dette særnummer af Bibliotek for Læger fejrer vi 50-års jubilæet for klinisk mikrobiologi som et selvstændigt lægeligt speciale. I dag forekommer det os indlysende, at der i sundhedsvæsenet må være fagfolk med særlig forstand på mikrobiologisk diagnostik og behandling, men for blot 2-3 generationer siden var en sådan luksus ikke tilgængelig uden for landets største hospitaler. Særnummeret rummer en række artikler, der sætter fokus på infektionernes medicinhistorie og mikrobiologiens faglige udvikling. Og der præsenteres eksempler på, hvor forskelligt man kan arbejde med klinisk mikrobiologi anno 2016.

 

Redaktionen ønsker landets kliniske mikrobiologer hjerteligt tillykke med jubilæet. Vi takker overlæge Niels Nørskov-Lauritsen for et konstruktivt samarbejde og Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi for generøs økonomisk støtte til trykning af illustrationer i farver.

 

God læselyst.

 

Redaktionen
 

 

Bibliotek for Læger – til dig, der vil hele vejen rundt om dit fag!

 

 

Ugeskrift for Læger

Ugeskrift for Læger er Danmarks største videnskabelige blad med ny dansk forskning og nyheder om international forskning. Læs Ugeskrift for Læger her

Danish Medical Journal (DMJ)

DMJ er Ugeskrift for Lægers engelsksprogede søstertidsskrift. Det er stedet, hvor danske originale forskningsdata publiceres. Læs DMJ her

Skriv til redaktionen

Redaktionen værdsætter ris, ros, kommentarer, gode ideer og konstruktive forslag fra læserne. Skriv, hvad du har på hjertet, til redaktionssekretær Mette Krag Eriksen på mailadressen: mke@dadl.dk.