Omskæring skal altid foregå på lægelige behandlingssteder

21. januar 2014
Det er helt uacceptabelt at tillade omskæring på drengebørn under to måneder andre steder end på et lægeligt behandlingssted, mener Lægeforeningen, som opfordrer Sundhedsstyrelsen til at ændre reglerne.

Sundhedsstyrelsen anbefaler i et udkast til revideret vejledning om omskæring, at drenge, der er ældre end to måneder får indgrebet foretaget på et lægeligt behandlingssted. Denne regel bør naturligvis også gælde for de allermindste børn, som gennemgår dette operative indgreb.

”Drenge, der er yngre end to måneder, har naturligvis også krav på den større sikkerhed, som det giver, at indgrebet foretages på et lægeligt behandlingssted. Omskæring kan som alle andre indgreb medføre komplikationer, og derfor er det vigtigt, at operationen foregår i rammer, der beskytter barnet bedst muligt – uanset alder. Det bør Sundhedsstyrelsen sikre i den nye vejledning,” siger Mads Koch Hansen, formand for Lægeforeningen.

Omskæring bør være et personligt valg
Han understreger, at Lægeforeningen er grundlæggende imod omskæring af drenge, hvis ikke der er en lægelig grund som f. eks. forhudsforsnævring til, at indgrebet foretages.

”Det er meget indgribende, at voksne kan bestemme, at nyfødte skal gennemgå et operativt indgreb, som ikke er lægeligt begrundet, og hvis effekt er livsvarig. Når en dreng når myndighedsalderen, kan han selv tage stilling, men indtil da må hensynet til individets ret til selvbestemmelse veje tungest,” siger Mads Koch Hansen.
Genveje