Leder: Vi skal både tage hånd om en udsat gruppe og beskytte personalet mod vold

17. marts 2017
For Lægeforeningen er det afgørende, at en ny model for psykiatriske bosteder favner hensyn til både patienter og personale og prioriterer kvalitet hele vejen igennem.

Efter at have lyttet til Lægeforeningen, andre sundhedsprofessionelle og patienter har sundhedsminister. Karen Ellemann for nylig trukket regeringens forslag til en lov om en ny type psykiatriske bosteder tilbage. Ministeren har lagt op til, at der skal findes en anden løsning, som forebygger den vold på bosteder, som der har været flere alvorlige eksempler på inden for de seneste år.
 
For Lægeforeningen er det afgørende, at der kommer en model, hvor man favner flere hensyn og prioriterer kvalitet hele vejen igennem.
 
”En forudsætning for at løse de alvorlige problemer, som vi ser i dag på bosteder, er gode forløb for patienterne”, skriver Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i den nye leder i Ugeskrift for Læger.
 
Han peger på, der er behov for at styrke kapaciteten i behandlingspsykiatrien og øge specialiseringen blandt bostederne
 
”De patienter, som er i fokus her, er mennesker, som i realiteten er for syge til at bo på bostederne, som disse fremtræder i dag. Det er ofte mennesker, som både skal behandles, rehabiliteres og have hjælp til misbrugsproblemer for på sigt at kunne magte en tilværelse uden for bostedet”, skriver Andreas Rudkjøbing.
 
Lægeformanden understreger i lederen, at Lægeforeningen vil have et skarpt blik rettet mod, at der bliver fundet en kvalificeret løsning på problemerne med vold på bosteder.
Genveje